Những chuyển biến tích cực trong chuyển đổi số của Ngành Tư pháp Đồng Nai

              Chuyển đổi số (CĐS) là chủ trương, chính sách lớn được Đảng, Nhà nước ta xác định trước những yêu cầu và sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư. Chính phủ đã ban hành Chương trình CĐS quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trong đó đề ra mục tiêu xây dựng chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Đối với Ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai, trên cơ sở Quyết định số 983/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp và Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy Đồng Nai về CĐS, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 65/KH-STP ngày 07/9/2022 đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể để thực hiện CĐS và gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ cải cách hành chính của Ngành. Qua hơn 1 năm triển khai, công tác CĐS đã có những chuyển biến tích cực trong các lĩnh vực như: (1) Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của công chức, viên chức về CĐS của ngành Tư pháp đã được triển khai đồng bộ với các hình thức phong phú, đa dạng thông qua các trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, Trung tâm trợ giúp pháp lý và kênh mạng xã hội như OA Zalo, Facebook, Youtube (2) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc của cả 3 cấp - tỉnh, huyện, xã với 100% công chức tư pháp, UBND cấp xã, các tổ chức công chứng được cấp tài khoản để triển khai giải quyết công việc, thực hiện các nghiệp vụ trên các phần mềm về hộ tịch và công chứng, chứng thực (3) Đã hình thành được 04 kho dữ liệu điện tử chuyên ngành về hộ tịch (với khoảng 2 triệu thông tin), công chứng (758.956 hợp đồng và 646.818 thông tin cá nhân, tổ chức), LLTP (khoảng 300.000 thông tin) và văn bản quy phạm pháp luật (1603 văn bản); (5) Áp dụng một số giải pháp công nghệ truyền dữ liệu nhằm nâng cao hiệu quả trong công việc như “kiềng ba chân” trong trao đổi thông tin LLTP, thí điểm cấp phiếu LLTP điện tử cho người dân (cấp hơn 10.000 phiếu), tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên Internet (thu hút gần 5 triệu lượt thi từ năm 2018 đến nay), thực hiện thanh toán điện tử đối với thủ tục hành chính trực tuyến lĩnh vực tư pháp trên Cổng dịch vụ công, trao đổi thông tin với người dân thông qua kênh Zalo, phần mềm của Tổng đài 1022, số hóa toàn bộ hồ sơ hành chính trong lĩnh vực tư pháp; (6) công tác chỉ đạo, điều hành, ứng dụng chữ ký số, gửi nhận văn bản điện tử được thực hiện toàn bộ trên môi trường mạng (gửi nhận khoảng 83.900 văn bản điện tử), đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống, hạ tầng thông tin của ngành Tư pháp.CDS.jpg

        Kết quả thực hiện chuyển đổi số của Sở Tư pháp

Những kết quả đạt được nêu trên đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và chất lượng dịch vụ công của ngành Tư pháp, phục vụ tốt hơn yêu cầu người dân, doanh nghiệp theo hướng công khai, minh bạch, đơn giản hóa, đa dạng hóa và tạo sự thuận lợi, dễ dàng tiếp cận các thủ tục hành chính; tăng cường dịch vụ công trực tuyến đi cùng với nâng cấp hạ tầng kỹ thuật CNTT; xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành, góp phần hình thành CSDL dùng chung của tỉnh; kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin trong và ngoài tỉnh.

Bên cạnh đó, Ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai cũng gặp phải những vướng mắc như một bộ phận công chức, viên chức còn hạn chế nhận thức về CĐS nên có tâm lý ngại thay đổi, chậm ứng dụng công nghệ trong giải quyết công việc; trang thiết bị xuống cấp nên chưa đồng bộ, chưa đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật chung, hệ thống hạ tầng mạng chưa ổn định, phần mềm còn phát sinh nhiều lỗi, chưa kết nối hiệu quả giữa các cơ sở dữ liệu, người dân và doanh nghiệp chưa được tuyên truyền sâu rộng về các lợi ích, cơ hội tiếp cận và bình đẳng trong các dịch vụ tiện ích do CĐS mang lại nên tỷ lệ khai thác, sử dụng các dịch vụ, sản phẩm do CĐS của Ngành Tư pháp cung cấp còn thấp.

Tap the So.jpg 

Tập thể Sở Tư pháp quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong công tác CĐS

Để hoàn thành các nhiệm vụ của CĐS đặt ra từ nay đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 thì Ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai cần phải tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến công chức, viên chức về tầm quan trọng của CĐS; khuyến khích, sẵn sàng tiếp nhận sản phẩm, giải pháp, mô hình số, thúc đẩy phương thức quản lý mới; hoàn thiện việc CĐS trong các lĩnh vực quản lý của Ngành; tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân; nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, đảm bản an toàn thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành về vi bằng, về xử lý vi phạm hành chính, về bổ trợ tư pháp và hộ tịch lịch sử… Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai phấn đấu hoàn thành việc triển khai các hoạt động CĐS trong các lĩnh vực quản lý, góp phần trực tiếp vào việc hoàn thành nhiệm vụ CĐS của tỉnh Đồng Nai nói riêng và cả nước nói chung./.

Đồng chí Võ Thị Xuân Đào

Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai

Theo Bản tin tư pháp số 03/2023

 

Liên kết website

Xem thêm
Không có video clip.

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: Bà Võ Thị Xuân Đào - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai 
Trụ sở: Số 02, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.822528 - Fax: 02513.819833. Email: stp@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai 
® Ghi rõ nguồn "Sở Tư pháp Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​