Văn phòng

CHÁNH VĂN PHÒNG               - Họ và tên: Lê Xuân Quý

- Năm sinh: 1985

- Học vị: Thạc sĩ

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân luật, cử nhân hành chính.

+ Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị.

+ Trình độ ngoại ngữ: B1 Anh văn

+ Trình độ tin học: B

- Điện thoại liên lạc: 0983.983.244

+ Cơ quan: 0251.3822528

Văn phòng Sở thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý hoạt động của Sở.

Văn phòng Sở thực hiện các nhiệm vụ như sau:

1. Xây dựng, theo dõi tình hình, đôn đốc thực hiện và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của Sở;

2. Xây dựng, trình Giám đốc ký ban hành và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác 5 năm, hàng năm và kế hoạch công tác chuyên đề trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Phòngtham gia xây dựng chương trình và kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm của ngành Tư pháp.

3. Tổ chức, hướng dẫn và thực hiện quản lý công tác văn thư, lưu trữ;

4. Theo dõi và giúp Giám đốc Sở trong công tác tổ chức, quản lý; công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan thẩm quyền của Giám đốc Sở;

5. Làm đầu mối quan hệ với các sở, ban, ngành ở tỉnh và địa phương theo sự chỉ đạo của Giám đốc;

6. Thu thập, xử lý thông tin hỗ trợ cho Giám đốc, các Phó Giám đốc trong hoạt động quản lý, quản trị và điều hành hoạt động của cơ quan;

7. Tham mưu, theo dõi và giúp Giám đốc thực hiện công tác thu, chi ngân sách, quản lý tài sản của cơ quan theo đúng quy định của pháp luật;

8. Quản lý và bảo đảm phương tiện, điều kiện làm việc phục vụ chung cho hoạt động của Sở và các công tác quản trị nội bộ; đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị và môi trường làm việc của cơ quan.

9. Theo dõi và thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp của Sở Tư pháp. Tổ chức thực hiện các đề án, kế hoạch, chương trình cải cách hành chính của sở và các đề án, kế hoạch, chương trình cải cách hành chính của tỉnh theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh

10. Tham mưu giúp Giám đốc quản lý thống nhất công tác thi đua khen thưởng của Sở; thẩm tra, rà soát các thủ tục về thành tích cá nhân và tập thể trình Hội đồng thi đua khen thưởng Sở Tư pháp để ra quyết định khen thưởng hoặc trình, đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng kịp thời;

11. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lýnhà nước của Sở Tư pháp.

12. Thực hiện công tác thông tin, thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.

13. Tham mưu Giám đốc Sở về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các tổ chức trực thuộc Sở Tư pháp; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

14. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp theo quy định của pháp luật.

15. Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do Giám đốc giao.​

Liên kết website

Xem thêm
Không có video clip.

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: Bà Võ Thị Xuân Đào - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai 
Trụ sở: Số 02, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.822528 - Fax: 02513.819833. Email: stp@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai 
® Ghi rõ nguồn "Sở Tư pháp Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​