BAN GIÁM ĐỐC

           
           1. GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP

DAO.JPG

            - Họ và tên: Võ Thị Xuân Đào

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

+ Trình độ chính trị: Cao cấp

+ Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ B1 tiếng Anh

+ Trình độ tin học: B

- Điện thoại liên lạc: 0913.850.176

Nhiệm vụ được phân công:

a) Chịu trách nhiệm trước Bộ Tư pháp và Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh.

b) Chỉ đạo, lãnh đạo mọi mặt hoạt động của Sở Tư pháp; là chủ tài khoản thứ nhất của cơ quan và trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác xây dựng kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm và các đề án, dự án, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp;

- Công tác tổ chức bộ máy, biên chế công chức, viên chức; cơ cấu vị trí việc làm; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, sử dụng, quy hoạch, bổ nhiệm… đối với công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật;

- Công tác hợp tác về công tác tư pháppháp luật; tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ thông tin trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước;

- Công tác triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) trong lĩnh vực tư pháp; công tác chuyển đổi số của Ngành tư pháp;

- Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản;

- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định;

- Công tác dân vận chính quyền và thực hiện dân chủ ở cơ sở;

- Công tác thi đua khen thưởng, cải cách hành chính, kỷ luật công vụ;

- Công tác cải cách tư pháp;

- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quốc phòng, an ninh;

- Công tác bảo vệ bí mật nhà nước;

- Là người phát ngôn của Sở Tư pháp.

c) Thực hiện nhiệm vụ thành viên của các Hội đồng, Ban Chỉ đạo và các nhiệm vụ khác theo quy định của Trung ương hoặc theo sự phân công của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh.

d) Trực tiếp quản lý, chỉ đạo hoạt động của Văn phòng Sở.

đ) Theo dõi và chỉ đạo công tác tư pháp các địa phương: huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ và thành phố Long Khánh.​

             2. PHÓ GIÁM ĐỐC

hình cô Hương. PGĐ.jpg

 

- Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Hương

- Năm sinh: 1968

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

+ Trình độ chính trị: Cao cấp

+ Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ C Tiếng anh

- Điện thoại liên lạc: 0916.773.699

Nhiệm vụ được phân công:

a) Giúp Giám đốc theo dõi, phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; việc rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; công tác pháp chế;

- Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; công tác trợ giúp pháp lý và hoạt động phối hợp của Hội đồng phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng;

- Công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ;

- Công tác quản lý nhà nước về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi và lý lịch tư pháp;

- Theo dõi hoạt động công tác quản trị của Văn phòng Sở Tư pháp;

b) Thực hiện nhiệm vụ là thành viên của các Hội đồng, Ban Chỉ đạo theo phân công của Giám đốc.

c) Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của đơn vị: Phòng Xây dựng và Phổ biến, giáo dục pháp luật; bộ phận hành chính tư pháp thuộc Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp; Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp.

d) Theo dõi và chỉ đạo công tác tư pháp các địa phương: huyện Vĩnh Cửu, Long Thành, Nhơn Trạch và thành phố Biên Hòa.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc Sở Tư pháp.


3. PHÓ GIÁM ĐỐC

anh tuấn.jpg


            - Họ và tên: Phan Quang Tuấn

- Học vị: Tiến sỹ

+ Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Luật, Cử nhân Anh văn

+ Trình độ chính trị: Cao cấp

+ Trình độ ngoại ngữ: Cử nhân Anh văn

- Điện thoại liên lạc: 0914.312.967

Nhiệm vụ được phân công:

a) Giúp Giám đốc theo dõi, phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác thanh tra, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo, bồi thường nhà nước;

- Công tác theo dõi thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

- Công tác quản lý nhà nước về luật sư, tư vấn pháp luật; công chứng; giám định tư pháp; đấu giá tài sản; quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; đăng ký giao dịch bảo đảm; trọng tài thương mại; hòa giải thương mại;

- Công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính theo quy định của pháp luật và quy chế phối hợp công tác giữa cơ quan tư pháp và cơ quan thi hành án dân sự địa phương;

b) Thực hiện nhiệm vụ là thành viên của các Hội đồng, Ban Chỉ đạo theo phân công của Giám đốc.

c) Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của đơn vị: Thanh tra Sở; bộ phận bổ trợ tư pháp thuộc Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp; Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và Phòng công chứng trực thuộc Sở Tư pháp.

d) Theo dõi và chỉ đạo công tác tư pháp các địa phương: huyện Định Quán, Thống Nhất, Trảng Bom, Tân Phú.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc Sở Tư pháp.Liên kết website

Xem thêm
Không có video clip.

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: Bà Võ Thị Xuân Đào - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai 
Trụ sở: Số 02, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.822528 - Fax: 02513.819833. Email: stp@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai 
® Ghi rõ nguồn "Sở Tư pháp Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​