Thanh tra

​          

            CHÁNH THANH TRA


               - Họ và tên: Tô Đình Tỉnh

- Năm sinh: 1984

- Học vị: 

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

+ Trình độ chính trị: Cao cấp

+ Trình độ ngoại ngữ: 

+ Trình độ tin học: 

- Điện thoại liên lạc:

+ Cơ quan: 0251.3941582

+ Di động: 0917651123

Nhiệm vụ được phân công:

Thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực tư pháp.

Thanh tra Sở thực hiện các nhiệm vụ như sau:

1. Thanh tra hành chính đối với các phòng chuyên môn và tương đương, các đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp trong việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao;

2. Thanh tra chuyên ngành đối với các phòng chuyên môn và tương đương, các đơn vị trực thuộc Sở, trong việc chấp hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp theo quy định của pháp luật gồm: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; thi hành án dân sự cấp huyện; phổ biến, giáo dục pháp luật; công chứng, chứng thực; hộ tịch; quốc tịch; lý lịch tư pháp; nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; luật sư; tư vấn pháp luật; giám định tư pháp; bán đấu giá tài sản; trọng tài thương mại; trợ giúp pháp lý và công tác tư pháp khác;

3. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

4. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

5. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

6. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ thi hành hoặc hủy bỏ những quy định trái pháp luật được phát hiện qua công tác thanh tra;

7. Hướng dẫn, kiểm tra, các phòng chuyên môn và tương đương, các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

8. Yêu cầu các phòng chuyên môn và tương đương, các đơn vị trực thuộc Sở cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia Đoàn thanh tra;

9. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp;

10. Theo dõi chung tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

11. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý đối với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

12. Tổng hợp, báo cáo tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương và kiến nghị các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thi hành văn bản quy phạm pháp luật với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.

13. Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ đối với công tác pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và doanh nghiệp nhà nước.

14. Theo dõi giúp Sở Tư pháp trong việc tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong phạm vi địa phương.​

15. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ do Giám đốc giao.

Liên kết website

Xem thêm
Không có video clip.

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: Bà Võ Thị Xuân Đào - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai 
Trụ sở: Số 02, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.822528 - Fax: 02513.819833. Email: stp@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai 
® Ghi rõ nguồn "Sở Tư pháp Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​