Phòng Xây dựng và Phổ biến, giáo dục pháp luật

                1. TRƯỞNG PHÒNG


               - Họ và tên: Đỗ Thị Anh Đào

- Năm sinh: 1984

- Học vị: Cử nhân

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

+ Trình độ chính trị: Cao cấp

+ Trình độ ngoại ngữ: B1 Anh văn

+ Trình độ tin học: A

- Điện thoại liên lạc:

+ Cơ quan: 0251.3941586

+ Di động: 0901.232.405

Nhiệm vụ được phân công:

Phòng Xây dựng và Phổ biến, giáo dục pháp luật thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện quản lý nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở và quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học; thực hiện tuyên truyền về ngành Tư pháp.

Phòng Xây dựng và Phổ biến, giáo dục pháp luật thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng, trình Giám đốc và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác 5 năm, hàng năm và kế hoạch công tác chuyên đề trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Phòngtham gia xây dựng chương trình và kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm của ngành Tư pháp.

2. Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, điều chỉnh chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh; phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ban, ngành liên quan lập dự thảo Dự kiến chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh để Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật.

3. Phối hợp soạn thảo các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh do các cơ quan chuyên môn khác của Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, soạn thảo.

4. Thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức lấy ý kiến người dân về các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.

6. Xây dựng, trình Giám đốc và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác 5 năm, hàng năm và kế hoạch công tác chuyên đề trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Phòngtham gia xây dựng chương trình và kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm của ngành Tư pháp;

7. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng, trình Giám đốc Chương trình, Kế hoạch về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở và quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học (sau đây gọi là quản lý, khai thác tủ sách pháp luật);

8. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tự kiểm tra văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

9. Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện; hướng dẫn cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

10. Kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định của pháp luật.

11. Tổ chức thực hiện việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.​

12. Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở và quản lý, khai thác tủ sách pháp luật:

a) Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và quản lý tủ sách pháp luật.

b) Theo dõi, hướng dẫn nghiệp vụ chung về phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở và quản lý, khai thác tủ sách pháp luật;

b) Giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh;

c) Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan Tư pháp địa phương, tổ chức pháp chế các sở, ngành, đoàn thể về xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, báo cáo viên và tuyên truyền viên pháp luật, hoà giải viên ở cơ sở;

d) Phối hợp với các đơn vị chức năng của Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ngành, đoàn thể có liên quan chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn công tác giáo dục pháp luật trong trường học;

đ) Tổ chức biên soạn, phát hành các tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở và quản lý, khai thác tủ sách pháp luật.

13. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Sở, các các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện việc tuyên truyền về ngành Tư pháp;

14. Tổ chức sơ kết, tổng kết và thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về các lĩnh vực, nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật;

15. Tham gia nghiên cứu khoa học, tập huấn cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, báo cáo viên và tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở;

16. Tổ chức thực hiện hoặc phối hợp thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

17. Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do Giám đốc giao.

Liên kết website

Xem thêm
Không có video clip.

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: Bà Võ Thị Xuân Đào - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai 
Trụ sở: Số 02, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.822528 - Fax: 02513.819833. Email: stp@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai 
® Ghi rõ nguồn "Sở Tư pháp Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​