Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản

Giới thiệu Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Nai

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG

1. Thông tin về Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Nai

Tên đơn vị: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai.

Địa chỉ: Số 1B đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Số điện thoại: 02513.917445

Email: trungtamdaugia.dn@gmail.com

Tài khoản giao dịch: 100.001.141.664 tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) - Chi nhánh Đồng Nai.

2. Chức năng tổ chức đấu giá các loại tài sản

Trung tâm thực hiện dịch vụ đấu giá theo Điều 4 luật đấu giá tài sản năm 2016 theo hợp đồng dịch vụ được ký kết giữa Trung tâm với các tổ chức, cá nhân. 

3. Khái quát chung về lịch sử hình thành và phát triển

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Nai được thành lập theo Quyết định số 18/1998.QĐ.UBT ngày 02/01/1998 của UBND tỉnh Đồng Nai và được đổi tên thành Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Nai theo Quyết định số 3110/QĐ-UBND ngày 6/9/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai; Về tổ chức, hoạt động của Trung tâm thực hiện theo Quyết định số 4733/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Nai.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập có thu trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai là tổ chức đấu giá chuyên nghiệp của Nhà nước, trải qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, các thế hệ viên chức và người lao động của Trung tâm không ngừng phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, luôn đoàn kết, sáng tạo chủ động trong công tác, là đơn vị luôn đi đầu trong việc chấp hành pháp luật và tổ chức thực hiện nghiệp vụ trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

Trung tâm đã tập trung xây dựng và triển khai các mô hình hoạt động liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản. Trong đó, không ngừng hoàn thiện cơ sở vật chất, xây dựng đội ngũ viên chức năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp. Với mục tiêu đã xác định trong các kế hoạch công tác, Trung tâm không ngừng củng cố, kiện toàn về tổ chức; Ngoài ra luôn chú trọng trong việc phối hợp với các Cơ quan, tổ chức nhà nước, các Sở ban ngành, các tổ chức doanh nghiệp nhà nước, công ty và cá nhân được sự đánh giá cao về năng lực, uy tín, kinh nghiệm trong hoạt động đấu giá tài sản. Luôn tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong việc tham gia đấu giá tài sản.

Thường xuyên kiểm tra, tiếp thu ý kiến đóng góp của các tổ chức thông qua nhiều kênh thông tin, trên cơ sở đó đã kịp thời giải quyết những vấn đề còn tồn tại trong hoạt động chung cũng như từng vụ việc cụ thể. Bên cạnh đó, Trung tâm đã chủ động liên hệ với các tổ chức, cá nhân để tư vấn, hướng dẫn quy trình xử lý tài sản, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản và các vấn đề khác liên quan đến tài sản đấu giá, nhận hồ sơ trực tiếp từ các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản.

Để ngày càng nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ. Trong suốt thời gian hơn 20 năm qua, Trung tâm đã không ngừng sáng tạo trong việc xây dựng các phương án, hình thức đấu giá nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng cò đấu giá, quân xanh, quân đỏ cũng như các vấn đề tiêu cực trong hoạt động đấu giá như thông đồng, dìm giá để đảm bảo việc tổ chức đấu giá đạt hiệu quả cao nhất chấp hành theo pháp luật.

Có thể nói trải qua thời gian hơn 20 năm hoạt động lĩnh vực nghiệp vụ đấu giá Trung tâm đã rút ra được nhiều kinh nghiệm và ngày càng đi vào nề nếp, nâng cao hiệu quả công việc chuyên môn; là tổ chức đấu giá có uy tín, được sự tin tưởng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Đã được sự đánh giá cao của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại Chị thị số 12/CT-UBND ngày 22/06/2020 tại điểm c, khoản 2: “Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác đấu giá tài sản, nhất là đối với những tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá, nhằm phát huy vai trò của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản trong công tác đấu giá tài sản công trên địa bàn tỉnh”.

4. Chức năng, nhiệm vụ

Trung tâm là tổ chức đấu giá tiếp nhận các tài sản là động sản, bất động sản, các quyền về tài sản được phép giao dịch để đấu giá theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu tài sản hoặc tổ chức, cá nhân được phép bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật.

a) Về tài sản đấu giá:

- Tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

- Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định của pháp luật;

- Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

- Tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm;

- Tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự;

- Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước, tài sản kê biên để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

- Tài sản là hàng dự trữ quốc gia theo quy định của pháp luật về dự trữ quốc gia;

- Tài sản cố định của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;

- Tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản;

- Tài sản hạ tầng đường bộ và quyền thu phí sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng và khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Tài sản là quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản;

- Tài sản là quyền sử dụng, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng;

- Tài sản là quyền sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện;

- Tài sản là nợ xấu và tài sản bảo đảm khoản nợ xấu của tổ chức mà nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật;

- Tài sản khác mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá.

b) Các tài sản của tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản;

c) Cung cấp các dịch vụ theo quy định của Luật đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan.

 

Picture3.png

(Ảnh: Cuộc đấu giá tài sản thanh lý của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai)

 

5. Cơ sở vật chất

Trung tâm hiện có trụ sở chính tại địa chỉ số 1B đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, hiện là trục đường chính tại khu trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai.

        Trung tâm có phòng làm việc để tiếp khách đăng ký tham gia đấu giá; 02 phòng họp tổ chức các cuộc đấu giá tài sản (phòng họp 1 có sức chứa 10 người, phòng họp 2-Hội trường có sức chứa 100 người) có trang bị đầy đủ các thiết bị âm thanh, ánh sáng hiện đại phục vụ cho tổ chức cuộc đấu giá …

 

 Picture2.png

(Ảnh: Hội trường đấu giá của Trung tâm)

 

Picture4.png (Ảnh: Kho lưu trữ hồ sơ đấu giá của Trung tâm)

 

II. PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG

- Tuân thủ quy định của pháp luật;

- Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan;

- Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người có quyền và nghĩa vụ liên quan; người tham gia đấu giá; người trúng đấu giá; tổ chức đấu giá tài sản và Đấu giá viên.

Xác định hoạt động đấu giá tài sản là dịch vụ, hoạt động Bổ trợ tư pháp có vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội. Hoạt động đấu giá tài sản của Trung tâm góp phần không nhỏ vào sự phát triển về đấu giá tài sản tại tỉnh nhà. Là một đơn vị có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố nên Trung tâm luôn đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản, luôn chứng tỏ uy tín và chất lượng dịch vụ của đơn vị bằng kết quả thu hút về hợp đồng dịch vụ đấu giá và giá trị tài sản đấu giá.

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Với phương châm hoạt động “chuyên nghiệp, hiệu quả, đúng pháp luật”, trong những năm tới Trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp để đảm bảo sự phát triển bền vững, trên tinh thần tuân thủ các quy định của pháp luật, trong đó chú trọng công tác dịch vụ. Tập trung vào một số công tác trọng tâm sau:

- Chú trọng công tác xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm;

- Tăng cường công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho khách hàng; chủ động đến với khách hàng, cung cấp nhiều dịch vụ thuận lợi và tiện ích cho khách hàng;

- Đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất hiện đại, khang trang đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội đối với hoạt động đấu giá tài sản;

- Xây dựng phần mềm quản lý hoạt động đấu giá tài sản; tin học hóa hoạt động đấu giá tài sản, tiến tới thực hiện việc đấu giá tài sản qua mạng Internet;

- Tổ chức đấu giá các tài sản của cá nhân có giá trị về mặt thời gian, văn hóa, nghệ thuật;

- Tập trung xây dựng Trung tâm trở thành một tổ chức đấu giá tài sản có uy tín trong hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.

Với đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động có trình độ nghiệp vụ chuyên môn; nhiệt tình, năng động trong công tác, Trung tâm hoàn toàn tin tưởng sẽ thực hiện và đạt kết quả tốt nhất các hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu bán đấu giá tài sản.

Để có thể đạt được những kết quả như trên, ngoài sự nỗ lực không ngừng của mình thì sự phối hợp, hợp tác của các cơ quan/tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh là một phần không thể thiếu. Trung tâm chân thành cảm ơn các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã luôn đồng hành cùng Trung tâm trong suốt thời gian vừa qua:

Các Sở, ngành, đơn vị thuộc tỉnh: Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai; Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai; Thanh tra tỉnh Đồng Nai; Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai; Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai; Cục Thuế tỉnh Đồng Nai; Đội Kiểm lâm Cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai; Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai; Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Phòng Cảnh sát Giao thông (PC08), Công an TP.Biên Hòa, Công an huyện Long Thành, Công an huyện Vĩnh Cửu, Công an TP.Long Khánh, Công an huyện Xuân Lộc, Công an huyện Định Quán, Công an huyện Thống Nhất-Công an tỉnh Đồng Nai; Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai; Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất.

Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện: Văn phòng Thành ủy Biên Hòa; Văn phòng Huyện ủy Xuân Lộc; các Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Xuân Lộc, huyện Long Thành, huyện Tân Phú; Hạt Kiểm lâm huyện Tân Phú; các Phòng Tài chính-Kế hoạch TP.Biên Hòa, TP.Long Khánh, huyện Nhơn Trạch, huyện Long Thành, huyện Định Quán, huyện Vĩnh Cửu, huyện Xuân Lộc;

Các tổ chức doanh nghiệp nhà nước và tư nhân: Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai; Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng (DOFICO); Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp; Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long Khánh; Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Dầu Giây; Viễn thông Đồng Nai – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Đồng Nai; Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Đồng Nai (DONAFOODS); Công ty Cổ phần Mạ Kẽm Công Nghiệp VINGAL-VNSTEEL; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai (Vietcombank Đồng Nai); Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Đồng Nai (Sacombank Đồng Nai); Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Đồng Nai (Agribank Đồng Nai)…

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động. Trung tâm thường xuyên tổ chức các buổi trao đổi về kỹ năng nghiệp vụ tại cơ quan cũng như gặp gỡ, trao đổi với Trung tâm dịch vụ đấu giá các tỉnh, thành khác. Ngoài ra còn xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức trước mắt và lâu dài. Trong đó tập trung bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn.

 Picture5.png

(Ảnh: Cuộc đấu giá tài sản thanh lý của Viễn thông Đồng Nai)

 

 

Về cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm có:

1. Ban lãnh đạo:

- Bà: Phan Thị Xuân Đào              - Chức vụ: Giám đốc.

Số thẻ Đấu giá viên: 02/ĐGV cấp ngày 15/11/2017.

2. Bộ phận nghiệp vụ:

a) Đấu giá viên:

- Ông: Đoàn Minh Nhất Linh         

Số thẻ Đấu giá viên: 03/ĐGV cấp ngày 15/11/2017.

- Ông: Nguyễn Thái Hà

Số thẻ Đấu giá viên: 04/ĐGV cấp ngày 15/11/2017.

b) Chuyên viên, nhân viên:

Ông: Nguyễn Trung Trưởng

- ÔngNguyễn Bá Linh

3. Bộ phận kế toán:

- BàVũ Thị Hồng Nhung

Trong thời gian qua để hoạt động đấu giá đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật. Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã triển khai nhiều văn bản liên quan hoạt động đấu giá để tăng cường công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản:

- Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ Tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;

- Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 22/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

- Văn bản số 7835/UBND-KTNS ngày 08/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc tăng cường giám sát các tổ chức đấu giá tài sản trong việc thông báo công khai việc đấu giá trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản;

- Văn bản số 3068/UBND-KTNS ngày 28/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp về lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;

- Văn bản số 6664/UBND-KTNS ngày 29/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện Văn bản số 1949/BTP-BTTP ngày 14/6/2022 của Bộ Tư pháp về việc triển khai Thông tư số 02/2022/TT-BTP.

Hiện nay, Trung tâm tự hào có đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động hoạt động chuyên nghiệp với trình độ, kỹ năng đấu giá chuyên sâu, chủ động, sáng tạo và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Trung tâm có 03 Đấu giá viên và 03 chuyên viên giúp việc có trình độ chuyên môn hoạt động trong lĩnh vực đấu giá có thâm niên, nhiều kinh nghiệm, kỹ năng điều hành các cuộc đấu giá tài sản và hình thức đa dạng, phong phú đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo Luật đấu giá tài sản và đem lại hiệu quả cao nhất cho tổ chức, cá nhân có tài sản trên địa bàn trong và ngoài tỉnh Đồng Nai.

 

Liên kết website

Xem thêm
Không có video clip.

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: Bà Võ Thị Xuân Đào - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai 
Trụ sở: Số 02, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.822528 - Fax: 02513.819833. Email: stp@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai 
® Ghi rõ nguồn "Sở Tư pháp Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​