Thứ bảy, ngày 4/6/2016
“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm người đứng đầu

Ngày 06/11/2012, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 34/UBND-CT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm người đứng đầu liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

​Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị, địa phương  

 Thủ trưởng các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các nội dung tại Quy định số 02-QĐ/TU ngày 26/02/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 13-HD/KT ngày 16/5/2008 của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy về “trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm”, Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về “xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách” và Nghị định số 103/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 của Chính phủ về “trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Định kỳ báo cáo về Sở Nội vụ trước ngày 31/10 hàng năm, cùng báo cáo kết quả chuyển đổi vị trí công tác để Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh. 

Toàn văn Chỉ thị, các đơn vị, địa phương tham khảo tại chuyên mục " Văn bản pháp luật - Thanh tra Sở"

                                                     Nguồn: Thanh tra Sở Nội vụ 

Liên kết website

Lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: bà Võ Thị Xuân Đào - Giám đốc Sở Tư Pháp tỉnh Đồng Nai 
Trụ sở: Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.822528 - Fax: 02513.819833. Email: stp@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Tư Pháp tỉnh Đồng Nai 
® Ghi rõ nguồn "Sở Tư Pháp Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​