Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2018” diễn ra từ ngày 15/9/2018 đến hết ngày 14/10/2018, là một trong những hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày 9/11) của tỉnh Đồng Nai năm 2018. Thể lệ cuộc thi - Toàn Ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai đổi mới lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2018
NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 2017

 
Viên Hồng Tiến - Giám đốc Sở Tư pháp


Vì sao lấy ngày 9/11 hàng năm là Ngày Pháp luật

Cách đây 71 năm ngày 09 tháng 11 năm 1946 đã trở thành lịch sử, ngày đánh dấu mốc son trong lịch sử lập pháp của Việt Nam - đây chính là ngày mà Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ban hành bản Hiến pháp năm 1946 - đạo luật cơ bản đầu tiên, một “tài sản” đặc biệt của Nhà nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng việc sử dụng công cụ pháp luật, đặc biệt là Hiến pháp để thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, góp phần vào công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Xuất phát từ tư tưởng của Người, ngày 09 tháng 11 lại được khẳng định giá trị, khi chính thức được ghi nhận trong luật bởi sáng kiến và sự tham mưu của Ngành Tư pháp về “Ngày Pháp luật Việt Nam”.

Điều này đã được luật hóa tại Điều 8 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật quy định:“Ngày 09/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”. Và đương nhiên, các ngày còn lại trong năm, xét trên nhiều khía cạnh, cũng đều là ngày pháp luật trong một Nhà nước pháp quyền.

Thực hiện “Ngày Pháp luật” cũng chính là sự cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 28 hướng dẫn Luật phổ biến, giáo dục pháp luật việc tổ chức hàng năm “Ngày Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

VHT 10-11-2017.jpg
Hình ảnh. ông Viên Hồng Tiến - Giám đốc Sở Tư pháp trả lời phỏng vấn báo chí nhân ngày Pháp luật Việt Nam

Mục đích và ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11

Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với việc không ngừng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống trở thành yêu cầu cấp thiết, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp.

VHT 2 10-11-2017.jpg

Hình ảnh. ​Một buổi tập huấn, triển khai quy định pháp luật trong lực lượng công an.

Thông qua Ngày Pháp luật giúp cho mọi tổ chức, cá nhân, công dân có ý thức tuân thủ pháp luật tốt hơn, là dịp để đánh giá lại những kết quả đã đạt được và những hạn chế trong hoạt động xây dựng, thực thi pháp luật. Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tính tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn, góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội. Đồng thời, đây còn là mô hình để vận động, khuyến khích, kêu gọi toàn thể nhân dân chung sức, đồng lòng vì sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện nhà nước dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Chủ đề Ngày pháp luật năm 2017 và những hoạt động nổi bật ở Đồng Nai

Chủ đề Ngày Pháp luật năm 2017 được xác định là: “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”.

VH T 4 10-11-2017.JPG
Hình ảnh. Đại hội thể thao ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai lần thứ I năm 2017 

Với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch, văn bản, chương trình gửi các thành viên của Hội đồng, các Sở ban, ngành cấp tỉnh, các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, các doanh nghiệp, tổ chức thực hiện. Theo đó các địa phương, đơn vị đã triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017 với nhiều hình thức đa dạng và phong phú, cụ thể như sau:

- Đã tập trung tuyên truyền phổ biến pháp luật có liên quan đến quyền chính trị, dân sự của công dân, các văn bản quy phạm pháp luật mới được thông qua, điển hình như huyện Cẩm Mỹ, huyện Vĩnh Cửu đã tổ chức hội thi hòa giải viên năm 2017, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Luật gia, Nhà thiếu nhi tỉnh, các trường học… tổ chức tuyên truyền pháp luật với nhiều hình thức như hội thi, phát hành tờ rơi, tờ gấp, sân khấu hóa, qua đó góp phần tuyên truyền các quy định của pháp luật về dân sự, đất đai, hôn nhân và gia đình, khiếu nại, tố cáo …

VHT - 3 10-11-2017.JPG
Hình ảnh. Cục trưởng Cục Công tác phía Nam  - Bộ Tư pháp trong buổi tọa đàm về nâng cao chất lượng hoạt động trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ngày 07/11/2017.

- Đối với Sở Tư pháp, đã phối hợp tổ chức Tọa đàm “Đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện pháp luật bảo hiểm xã hội”; cùng Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn kỹ năng trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật; với các cơ quan tiến hành tố tụng (Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh) tọa đàm “Nâng cao năng lực trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”; tổ chức Hội nghị quán triệt việc thi hành các nội dung cơ bản của Bộ Luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước năm 2017 và Luật Giám định tư pháp vào đúng ngày 9/11cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ pháp chế các sở, ban, ngành, các địa phương, đơn vị; phát hành 1.000 cuốn Bản tin Tư pháp giới thiệu các văn bản pháp luật mới, nhất là các văn bản có liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp; in ấn 19.500 cuốn tài liệu hỏi - đáp Luật tiếp cận thông tin, Luật trẻ em, Luật phí và lệ phí, Luật tín ngưỡng, tôn giáo, Luật đấu giá tài sản, Luật dược.

Ngoài ra thực hiện xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp đã phối hợp với các doanh nghiệp treo hơn 500 tấm băng rôn khẩu hiệu về “Ngày Pháp luật” trên các trục đường chính.

Ngày 9/11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Đồng thời, tăng cường nhận thức của mọi người về vai trò của luật pháp trong đời sống, tăng cường sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội và sinh hoạt hằng ngày của người dân.

Liên kết website

Lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Viên Hồng Tiến - Giám đốc Sở Tư Pháp tỉnh Đồng Nai 
Trụ sở: Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.822528 - Fax: 02513.819833. Email: stp@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Tư Pháp tỉnh Đồng Nai 
® Ghi rõ nguồn "Sở Tư Pháp Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​