VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC TƯ PHÁP TRONG PHỐI HỢP THỰC HIỆN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

 Viên Hồng Tiến
Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai


            ​Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng ta, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai luôn đặc biệt quan tâm và khẳng định công tác dân vận của Đảng là vấn đề chiến lược, cơ bản, lâu dài của cách mạng nước ta. Làm tốt công tác dân vận của Đảng là vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự phát triển bền vững, lâu dài của đất nước nói chung, tỉnh Đồng Nai nói riêng. Tuy nhiên, những năm gần đây tình hình đô thị hóa, công nghiệp hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phát triển nhanh, việc lập quy hoạch đất, giá cả đền bù đất khi thu hồi làm các dự án, các công trình và nhất là việc thực hiện các quy trình dân chủ, công khai liên quan đến việc quy hoạch, mức giá đền bù, thu hồi đất và công tác vận động quần chúng khi giải phóng mặt bằng đang còn nhiều vấn đề bất cập, dẫn đến tình trạng khiếu kiện vượt cấp kéo dài, gây mất ổn định, bức xúc trong nhân dân, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Với Đồng Nai là tỉnh công nghiệp năng động, đồng thời đang thực hiện xây dựng Sân bay quốc tế Long Thành thì nội dung tọa đàm hôm nay càng có ý nghĩa thiết thực.

Nhận thức rõ công tác giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch để thực hiện các dự án trọng điểm đúng tiến độ, là bài toán khó, phức tạp và nhạy cảm liên quan đến chế độ, chính sách, quyền lợi của người dân có đất bị thu hồi. Dân vận trong giải phóng mặt bằng là công việc khó khăn, phức tạp vì liên quan trực tiếp tới lợi ích của người dân. Đó là nhiệm vụ không chỉ của cơ quan làm công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất mà là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị của tỉnh Đồng Nai. Ngay từ khi lập quy hoạch, có chủ trương thực hiện dự án, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo phối hợp thực hiện; đồng thời thường xuyên lãnh đạo chính quyền các cấp, Mặt trận, các đoàn thể từ tỉnh đến xã vào cuộc đồng bộ, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả. Phát huy vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ chủ trương của Nhà nước, chấp hành tốt việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

hinh anh ngay 19-9-2017.JPG
Hình ảnh. Đồng chí Viên Hồng Tiến - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp tại lễ kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, trong thời gian qua ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai đã có nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác dân vận trong tham gia giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư bằng các hoạt động cụ thể như: Tham gia tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; tham gia hòa giải các tranh chấp đất đai trong quá trình giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở; góp ý, thẩm định các Nghị quyết, Quyết định của HĐND, UBND về phát triển kinh tế, xã hội; tham gia xây dựng các chính sách, pháp luật. Trong đó xác định vận động nhân dân thực hiện chủ trương trên không phải 1,2 ngày mà cần có đội ngũ sự kiên trì và sự phối kết hợp của các ngành đã tuyên truyền vận động nhân dân, tập trung giải thích chính sách đền bù, hỗ trợ của Nhà nước đến từng hộ gia đình với phương châm "Mưa dầm thấm lâu".

Từ đánh giá kết quả thực hiện trong thời gian qua, để nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tham gia giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới, Sở Tư pháp phối hợp đề xuất một số giải pháp sau:

Thứ nhất, với chức năng của mình, trên cở sở phản ánh của hệ thống dân vận, mặt trận tổ quốc cần tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực quản lý đất đai. Làm tốt công tác thẩm định, góp ý HĐND, UBND ban hành các Nghị quyết, Quyết định phát triển kinh tế, xã hội và quản lý đất đai, đặc biệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, đồng thời thực hiện chính sách tạo điều kiện cho người dân có đất sản xuất, đất ở, việc làm để ổn định cuộc sống khi bị Nhà nước thu hồi đất; công khai chế độ, chính sách về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư…

Thứ hai, ngành Tư pháp phối hợp tiến hành rà soát, ban hành mới, bổ sung các quy định, quy chế về: Công tác dân vận trong tham gia quy hoạch, xây dựng và thực hiện dự án đầu tư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; thực hiện dân chủ trong trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Thứ ba, tham mưu Tỉnh ủy, UBND các cấp tiếp tục thường xuyên chỉ đạo quyết liệt và coi dân vận trong công tác tham gia giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là một trong những giải pháp hàng đầu; chỉ đạo quán triệt các cấp ủy đảng, chính quyền khi triển khai thực hiện phải công khai để nhân dân được biết, được bàn, kiểm tra, giám sát, quan tâm đến quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND các cấp thường xuyên chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cán bộ giao phụ trách trực tiếp từng dự án, qua đó, kịp thời nắm bắt được những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ; tập trung chỉ đạo giải quyết những vụ việc khiếu kiện kéo dài; tăng cường công tác quản lý báo chí để tuyên truyền đúng tôn chỉ mục đích, khách quan và đúng định hướng; thực hiện tốt Quy chế số 4020/QCPH-UBND-BDV ngày 04/12/2015 về phối hợp hoạt động giữa UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai giai đoạn 2015 – 2020 và các văn bản pháp luật liên quan.

hinh anh 2 ngay 19-9-2017.JPG
Hình ảnh. Đồng chí Viên Hồng Tiến - Giám đốc Sở Tư pháp cùng Bí thư Tỉnh ủy chụp hình với các chức sắc của Giáo hội phật giáo tỉnh Đồng Nai

Thứ tư, Sở Tư pháp với vai trò là cơ quan thường trực Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật cần phối hợp với các cơ quan, địa phương trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để nâng cao nhận thức, hiểu viết về pháp luật cho nhân dân để thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đúng quy trình, pháp luật. Khi tình huống xảy ra bằng mọi cách tiếp cận, nắm tình hình, bản chất của sự việc, xác định rõ đối tượng để tuyên truyền, giải thích, đồng thời, chọn đúng thời điểm giải đáp những tâm tư, nguyện vọng, thắc mắc, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của người dân, đặt lợi ích của nhân dân trên hết; đấu tranh với các đối tượng xấu xúi giục, kích động nhân dân; có biện pháp tuyên truyền, kiên trì, vận động, thuyết phục nhân dân, làm sao vừa đảm bảo được quyền, lợi của chủ sử dụng bị thu hồi đất, của chủ đầu tư và của Nhà nước.

Thứ năm, đối với các địa phương thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch, dân chủ theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” ở các khâu của quá trình, đúng quy định pháp luật. Đó là việc công khai minh bạch các thủ tục, chế độ, chính sách liên quan đến quy hoạch, kiểm kê, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Mọi thắc mắc của người dân được cán bộ, đảng viên lắng nghe, giải thích và đề xuất giải pháp giải quyết “thấu tình, đạt lý”, bảo đảm tối đa quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho nhân dân; huy động được đội ngũ quần chúng cốt cán, có uy tín, tranh thủ mối quan hệ gia đình, dòng họ, làng xã cùng tham gia vận động. Chủ động đề xuất áp dụng linh hoạt chính sách xuất tái định cư, tạo điều kiện cho hộ dân có đủ điều kiện tái định cư về nơi ở mới.

Thứ sáu, để nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tham gia giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn, một trong những yếu tố quan trọng là hệ thống dân vận, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể phối hợp với các sở, ngành, các địa phương làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đúng chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện khéo léo, nhẫn nại, tâm huyết và có trách nhiệm với Nhân dân; phải nắm chắc chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, giản dị; luôn gần dân, hiểu dân, biết lắng nghe ý kiến phản ánh của dân, trong đó phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên. Với phương châm “Mưa dầm thấm lâu”, từng lời nói, việc làm của cán bộ, đảng viên đã ảnh hưởng lớn đến người dân, từ suy nghĩ, nhận thức đã biến thành những hành động tự giác. Tích cực thực hiện công tác dân vận khéo gắn với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Liên kết website

Lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Viên Hồng Tiến - Giám đốc Sở Tư Pháp tỉnh Đồng Nai 
Trụ sở: Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613.822528 - Fax: 0613.819833. Email: stp@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Tư Pháp tỉnh Đồng Nai 
® Ghi rõ nguồn "Sở Tư Pháp Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​