​Triển khai thi hành Luật Căn cước

 

          Ngày 27 tháng 11 năm 2023, Quốc hội thông qua Luật Căn cước. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.

Để triển khai thi hành kịp thời, thống nhất, hiệu quả, ngày 29 tháng 3 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 109/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật Căn cước.

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi đơn vị, cá nhân công chức, viên chức, người lao động trong việc thi hành Luật Căn cước. Nhất là người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng tiến độ, bảo đảm tính thống nhất, chất lượng, thiết thực, hiệu quả. Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện. Nội dung kế hoạch xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các đơn vị trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Căn cước, cụ thể như:

- Biên soạn tài liệu phục vụ công tác phổ biến Luật Căn cước;

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Căn cước và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhất là những quy định mới so với Luật Căn cước công dân năm 2014 cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, ưu tiên tuyên truyền, phổ biến qua mạng xã hội;

- Phối hợp rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Căn cước, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với quy định của Luật căn cước và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành có liên quan;

- Cập nhật, làm sạch dữ liệu phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở giữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu của ngành Tư pháp như cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, cơ sở dữ liệu quốc tịch, cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, cơ sở dữ liệu trợ giúp pháp lý;

- Phối hợp cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, theo dõi việc thi hành Luật Căn cước và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật;

Ngoài ra, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Thủ trưởng các phòng chuyên môn và tương đương, các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thực hiện hiệu quả các nội dung được giao tại kế hoạch. Cũng như giao trách nhiệm cho Phòng Xây dựng và Phổ biến, giáo dục pháp luật theo dõi và đôn đốc thực hiện, tổng hợp tình hình, tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

 

Ngọc Phúc 

Liên kết website

Lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: bà Võ Thị Xuân Đào - Giám đốc Sở Tư Pháp tỉnh Đồng Nai 
Trụ sở: Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.822528 - Fax: 02513.819833. Email: stp@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Tư Pháp tỉnh Đồng Nai 
® Ghi rõ nguồn "Sở Tư Pháp Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​