Kết quả 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Đảng bộ Sở Tư pháp

Đảng bộ Sở Tư pháp là tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, là khối cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước vì vậy Đảng ủy Sở Tư pháp luôn chú trọng việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chuyên môn được giao. Kết quả việc học tập và làm theo Bác của Đảng ủy Sở Tư pháp đã được thể hiện rõ rệt thông qua kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảng ủy Sở Tư pháp luôn chú trọng việc tuyên truyền, giáo dục công chức, viên chức của Sở về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thường xuyên gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Theo đó, Đảng ủy Sở Tư pháp chỉ đạo đảng viên, công chức, viên chức thường xuyên đăng tải các bài viết, chia sẽ bài viết từ những Trang, Cổng Thông tin điện tử chính thống về các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên Trang Thông tin điện tử của Sở; dành 01 chuyên mục trong Bản tin tư pháp hàng quý của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh để đăng các bài viết về Bác Hồ, những câu nói, lời dạy của Người và nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đảng viên, quần chúng thuộc Sở, kết quả từ năm 2021 đến nay, đã xuất bản 12 số Bản tin với 5.600 cuốn. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp thường xuyên cập nhật, đăng tải các tin, bài về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên trang facebook Hoa hồng đỏ” và Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở có trụ sở riêng treo băng rôn tuyên truyền cổ động với nội dung Công chức, viên chức Sở Tư pháp thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Sở Tư pháp tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong buổi sinh hoạt Ngày Pháp luật (định kỳ hằng tháng). Từ năm 2021 đến nay đã tổ chức 39 buổi sinh hoạt với hơn 2.100 lượt đảng viên, công chức, viên chức.

học tập tháng 3.jpg
Đảng viên, công chức, viên chức Sở Tư pháp tham dự sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo Bác tháng 3/2024

Sở Tư pháp luôn chú trọng việc đổi mới lề lối, tác phong làm việc của đảng viên, công chức, viên chức tại cơ quan theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở, đưa việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào tiêu chí đánh giá công chức hằng tháng, năm. Đặc biệt là công chức, viên chức trực tiếp làm việc với Nhân dân luôn thể hiện tính chuyên nghiệp, vui vẻ, tận tình hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính theo quy định. Kết quả 100% đảng viên, quần chúng thuộc Đảng bộ thực hiện tốt lề lối, tác phong công tác.

Bên cạnh đó, chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc cải cách thủ tục hành chính, giải quyết những vấn đề liên quan đến nhân dân, thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết các thủ tục. Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 13/3/2024, Sở Tư pháp đã tiếp nhận và xử lý 80.084 hồ sơ thủ tục hành chính (trong đó có 776 hồ sơ năm 2020 chuyển sang), giải quyết đúng hạn và trước hạn 76.899 hồ sơ (đạt tỷ lệ 98,06%), trễ hạn 1506 hồ sơ, 100% hồ sơ đều được thực hiện trên phần mềm một cửa hiện đại Egov. Những vấn đề thắc mắc, bức xúc của người dân liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở đã được giải quyết kịp thời thông qua hoạt động tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định. Tinh thần và thái độ làm việc của công chức, viên chức và người lao động thuộc Đảng bộ được nâng cao, luôn hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân.

Thực hiện chuyên đề năm 2023 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025)”; Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức tọa đàm và ban hành Nghị quyết chuyên đề số 80-NQ/ĐUSTP về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó đã xác định các mục tiêu chung cũng như các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể và chỉ đạo thực hiện tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến, thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp điện tử cho người dân có nhu cầu (từ ngày 01/3/2023); từ ngày 01/02/2024, Sở Tư pháp thực hiện tiếp nhận 100% hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp bằng hình thức trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công tỉnh Đồng Nai.

Đảng viên, quần chúng thuộc Đảng bộ nhận thức đầy đủ về sự cần thiết và đúng đắn của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn việc học tập chuyên đề với nhiệm vụ chuyên môn và công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

Trong việc tổ chức thực hiện, Đảng bộ Sở Tư pháp luôn chú trọng xây dựng các mô hình học tập và làm theo Bác hiệu quả, thiết thực gắn liền với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Mô hình học tập bằng hình thức sân khấu hóa đã mang lại hiệu quả tích cực và trở thành một hoạt động chính trị sôi nổi của Sở Tư pháp nhân kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng năm. Cách thức tổ chức này đã giúp cho đảng viên, quần chúng của Đảng bộ Sở phát huy được tinh thần tìm hiểu và học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là vai trò của các đồng chí cán bộ chủ chốt (các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực tiếp tham gia thi) tạo được hiệu ứng lan tỏa rất tốt trong toàn Đảng bộ.

z3426048998755_fa42a425ab92f63df9bc442cb1a73841.jpg

Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức Hội thi Rung chuông vàng tìm hiểu, học tập và làm theo Bác

Kết quả việc học tập và làm theo Bác của Đảng ủy Sở Tư pháp đã được thể hiện rõ rệt thông qua kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, tập thể Sở Tư pháp liên tục từ năm 2021 đến năm 2023 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh và Cờ thi đua của Chính phủ. Đảng bộ Sở Tư pháp được công nhận là đảng bộ trong sạch, vững mạnh; các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Chi đoàn) cũng liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, năm 2023 Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen và đề xuất Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Với những thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đảng bộ Sở Tư pháp đã được Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai tặng Bằng khen. Đó là sự ghi nhận xứng đáng cho những kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, học tập và làm theo Bác của Đảng bộ Sở Tư pháp. Đây cũng chính là nguồn động lực để Đảng bộ Sở Tư pháp tiếp tục đoàn kết, xây dựng Đảng bộ vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao./.

Đồng Hoa

Liên kết website

Lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: bà Võ Thị Xuân Đào - Giám đốc Sở Tư Pháp tỉnh Đồng Nai 
Trụ sở: Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.822528 - Fax: 02513.819833. Email: stp@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Tư Pháp tỉnh Đồng Nai 
® Ghi rõ nguồn "Sở Tư Pháp Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​