Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, phổ biến về Lý lịch tư pháp

​​​​​Căn cứ Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu Lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp;

Nhằm thống nhất nhận thức và tăng cường trách nhiệm của cơ quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp về giá trị pháp lý, vai trò của Phiếu Lý lịch tư pháp, quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp và việc sử dụng Phiếu Lý lịch tư pháp theo đúng quy định của pháp luật, góp phần triển khai quyết liệt, có hiệu quả Chỉ thị số 23/CT-TTg; ngày 06/3/2024, Chủ tịch UBND tỉnh có Văn bản số 2220/UBND-HCC về việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến  về Lý lịch tư pháp đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu Lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành, Chỉ thị số 23/CT-TTg nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội về quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp bảo đảm thực hiện đúng quy định tại khoản 3 Điều 7 Luật Lý lịch tư pháp; nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động và Nhân dân cư trú trên địa bàn tỉnh về giá trị pháp lý, vai trò, ý nghĩa của phiếu lý lịch tư pháp, đảm bảo việc yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp đúng quy định. Trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã...

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tuyên truyền, phổ biến cho doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhất là các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có sử dụng lao động người nước ngoài.

- Sở Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền, phổ biến cho đối tượng là giáo viên, nhất là giáo viên người nước ngoài tại các cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh.

- Sở Y tế tuyên truyền, phổ biến cho đối tượng là công chức, viên chức ngành y tế khi có nhu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp để phục vụ mục đích cấp giấy phép hành nghề y, dược.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho người sử dụng lao động, người lao động trong các loại hình doanh nghiệp nhằm hạn chế tối đa tình trạng tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân lạm dụng yêu cầu cung cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trong tuyển dụng, quản lý, sử dụng lao động, chú trọng nhóm đối tượng là lao động nữ, lao động chưa thành niên, người lao động cao tuổi, lao động là người khuyết tật, lao động là người giúp việc gia đình. Đồng thời, tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp thực hiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 7 Luật Lý lịch tư pháp trong quá trình tuyển dụng lao động.

- Văn phòng UBND tỉnh thực hiện đăng tải Luật Lý lịch tư pháp, các văn bản hướng dẫn thi hành, Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

- Sở Nội vụ phối hợp Sở Tư pháp tuyên truyền về nội dung triển khai cấp Phiếu Lý lịch tư pháp hoàn toàn trên môi trường điện tử theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 1258/UBND-HCC ngày 31/01/2024 và nội dung hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên Trang thông tin điện tử Cải cách hành chính của tỉnh và Cổng zalo Hành chính công tỉnh Đồng Nai;

- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Tư pháp đề xuất việc hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Đồng Nai.

- Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai tăng cường tuyên truyền, phổ biến trên các chuyên trang, chuyên mục và các kênh truyền thông của báo, đài.

- UBND các huyện, thành phố chỉ đạo việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Lý lịch tư pháp cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, nhất là đối với các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có sử dụng lao động người nước ngoài; chỉ đạo UBND cấp xã tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật Lý lịch tư pháp và hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Đồng Nai theo hướng dẫn của Sở Tư pháp./.​

Theo pbgdpl.dongnai.gov.vn

Liên kết website

Lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: bà Võ Thị Xuân Đào - Giám đốc Sở Tư Pháp tỉnh Đồng Nai 
Trụ sở: Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.822528 - Fax: 02513.819833. Email: stp@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Tư Pháp tỉnh Đồng Nai 
® Ghi rõ nguồn "Sở Tư Pháp Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​