Thông qua Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh

Sáng ngày 19/01/2024, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thay thế Nghị quyết số 185/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Từ năm 2020 đến nay, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 185/2019/NQ-HĐND. Với việc thực hiện Nghị quyết số 185/2019/NQ-HĐND đã góp phần tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh từ 87% vào năm 2019 lên 93% vào năm 2023.

Hiện nay, bệnh nhân có bảo hiểm y tế thực hiện thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo Thông tư số 22/2023/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp, bệnh nhân không có bảo hiểm y tế vẫn thực hiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Nghị quyết số 185/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh dẫn tới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước đang thực hiện 02 mức giá thu khác nhau cho người có thẻ bảo hiểm y tế và người không có thẻ bảo hiểm y tế. Việc thực hiện 02 giá thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước ngoài sự bất tiện, không đồng bộ còn tạo ra sự không công bằng khi người không có thẻ bảo hiểm y tế đang chi trả mức giá thấp hơn người có thẻ bảo hiểm y tế dẫn tới người dân không muốn tham gia bảo hiểm y tế.

Nhằm tạo sự thống nhất mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh giữa bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế và bệnh nhân không có thẻ bảo hiểm y tế trong cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và kịp thời cập nhật giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo Thông tư số 21/2023/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Đối tượng áp dụng của Nghị quyết gồm:

(1) Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, bao gồm: Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh, bệnh viện đa khoa khu vực; Trung tâm y tế tuyến tỉnh và Trung tâm y tế tuyến huyện (bao gồm trạm y tế xã, phường, thị trấn) có thực hiện chức năng khám bệnh, chữa bệnh.

(2) Người dân khi sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế (mà không là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu).

Mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại Nghị quyết áp dụng mức giá tương ứng mức giá tối thiểu thuộc khung giá được quy định tại các phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 21/2023/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp. Mức giá của các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được xây dựng bình quân tăng khoảng 8% so với mức giá quy định tại Nghị quyết số 185/2019/NQ-HĐND, trong đó: Giá dịch vụ khám bệnh tăng khoảng 7,7%; giá dịch vụ ngày giường bệnh tăng khoảng 13,66%; giá dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm tăng khoảng 2,98%.

Mức giá này được thực hiện theo các nguyên tắc quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 21/2023/TT-BYT, cụ thể đối với các bệnh viện có giường bệnh, trung tâm y tế tuyến tỉnh có chức năng khám bệnh, chữa bệnh; trung tâm y tế huyện thực hiện cả hai chức năng phòng bệnh và khám bệnh, chữa bệnh đã được xếp hạng; các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa được phân hạng; phòng khám đa khoa khu vực; Trạm y tế xã, phường, thị trấn.

Để thực hiện hiệu quả quy định của Nghị quyết, trong thời gian tới, các cơ quan, ban, ngành, các cấp chính quyền địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền để người dân và người bệnh hiểu rõ, nhận thức đúng việc điều chỉnh giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, tư vấn chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế để người dân thấy được các quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế; vận động người dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để giảm thời gian chờ đợi cho người bệnh; nâng cao tinh thần thái độ phục vụ hướng đến sự hài lòng người bệnh.

Ngọc Phúc

Liên kết website

Lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: bà Võ Thị Xuân Đào - Giám đốc Sở Tư Pháp tỉnh Đồng Nai 
Trụ sở: Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.822528 - Fax: 02513.819833. Email: stp@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Tư Pháp tỉnh Đồng Nai 
® Ghi rõ nguồn "Sở Tư Pháp Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​