Đảng uỷ Sở Tư pháp lãnh đạo thực hiện một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính

Thời gian vừa qua, bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác cải cách hành chính thuộc Sở Tư pháp hiện nay vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định như: Công tác rà soát, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật là công việc rất phức tạp, đòi hỏi tính kịp thời. Tuy nhiên, do khối lượng công việc lớn và sự phối hợp của các sở, ngành chưa kịp thời, đã ảnh hưởng đến việc tham mưu xử lý. Việc đăng ký và giải quyết TTHC trực tuyến đã được triển khai sâu rộng nhưng đa số người dân còn gặp khó khăn trong việc sử dụng công nghệ để đăng ký trực tuyến, theo đó ảnh hưởng đến tỷ lệ nộp dịch vụ công trực tuyến.

Để thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính và phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân trong tình hình hiện nay Đảng bộ Sở Tư pháp tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Một là, Đảng uỷ Sở tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 gắn với thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Hai là, tăng cường lãnh đạo công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung của văn hóa công vụ, cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ cho cán bộ, công chức, viên chức về tinh thần, thái độ làm việc, các chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức, lối sống, nhằm tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp.

Ba là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện quy định về văn hóa công vụ trong Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành; nghiên cứu, sửa đổi các quy định, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức nhằm tạo cơ sở pháp lý ngăn ngừa một cách bài bản những vi phạm về văn hóa công vụ; tham mưu, đề xuất sáng kiến, nỗ lực cải cách hành chính, xây dựng tác phong, lề lối làm việc, rèn luyện đạo đức công vụ, góp phần xây dựng một nền hành chính phục vụ, xây dựng Chính phủ kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả, xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Bốn là, đẩy mạnh các phong trào thi đua cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở, cải cách hành chính; nhân rộng các mô hình tiêu biểu và cách làm hay trong thực thi công vụ và xây dựng văn hóa công vụ, các sáng kiến trong công tác cải cách hành chính; tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức giao lưu, chia sẻ những giải pháp, cách làm hiệu quả trong triển khai nhiệm vụ.

Năm là, tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ của cơ quan. Cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, trên diện rộng, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, hiệu quả hơn.

Sáu là, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở các chi bộ trong việc thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch hằng năm và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, tạo sự đoàn kết, thống nhất, phát huy cao độ nguồn lực, sức mạnh của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức giao lưu, chia sẻ những giải pháp, cách làm hiệu quả trong triển khai nhiệm vụ.

Bảy là, chú trọng tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kĩ năng nghề nghiệp cho cán bộ, công chức, viên chức; đề cao đạo đức công vụ, trách nhiệm xã hội, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo và thực thi công vụ, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có uy tín, có chuyên môn giỏi, thông thạo nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, luôn gần dân, biết lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tôn trọng và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Tám là, thường xuyên tổng kết, nghiêm túc đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính để chỉ rõ và có biện pháp khắc phục những hạn chế; kịp thời biểu dương và nhân rộng những tấm gương tiêu biểu trong thực hiện cải cách hành chính của cán bộ, công chức ở cơ quan./.

 

Thanh Quang

 ​

Liên kết website

Xem thêm
Không có video clip.

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: Bà Võ Thị Xuân Đào - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai 
Trụ sở: Số 02, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.822528 - Fax: 02513.819833. Email: stp@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai 
® Ghi rõ nguồn "Sở Tư pháp Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​