​Đảng bộ Sở Tư pháp trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cải cách hành chính

Cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng, tác động tích cực tới sự phát triển kinh tế - xã hội; phát huy quyền làm chủ, đảm bảo quyền và lợi ích của Nhân dân. Chính vì vậy, quyết tâm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính nhằm góp phần từng bước hướng đến xây dựng một nền hành chính trong sạch phục vụ nhân dân, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội đảm bảo hiện đại, công khai, minh bạch, thuận tiện, thông suốt, hiệu quả; lấy sự hài lòng của tổ chức và công dân làm thước đo hiệu quả của cải cách hành chính.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Để đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, Đảng ủy Sở Tư pháp lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ đề ra giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong cải cách hành chính nhằm xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công; tạo bước đột phá trong các vấn đề hành chính liên quan đến việc thực thi các nhiệm vụ được giao; xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ Đảng viên, công chức, viên chức có đủ phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác và có tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển nhanh, bền vững và hội nhập của tỉnh. Ngày 24/4/2023, Đảng uỷ Sở Tư pháp đã ban hành Nghị quyết số 80-NQ/ĐUSTP về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030.

Dưới sự lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy Sở Tư pháp cùng với sự nỗ lực không ngừng của tập thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai, công tác cải cách hành chính thuộc lĩnh vực tư pháp đã có những chuyển biến tích cực, kết quả đạt được khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Để đạt được những kết quả nổi bật đó, Đảng uỷ Sở đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ một số nội dung sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền cải cách hành chính

Để nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai Dịch vụ công trực tuyến vào công tác giải quyết thủ tục hành chính nhằm giảm thiểu thời gian, chi phí đi lại cho người dân, Đảng uỷ Sở Tư pháp đã lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan báo đài về việc tăng cường thực hiện ứng dụng “chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Đồng thời, nhằm tiến tới đẩy mạnh việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh cũng như đẩy mạnh công tác chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, Đảng uỷ Sở Tư pháp đã chỉ đạo phòng chuyên môn xây dựng, biên tập nội dung, in ấn 12.500 tờ gấp về chứng thực bản sao điện tử cấp phát đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Phối hợp Đài Phát thanh truyền hình thực hiện 2 phóng sự tuyên truyền về CCHC trên sóng của Đài. Tạo video hướng dẫn thực hiện chứng thực tại các đơn vị và công khai trên Cổng dịch vụ công; tổ chức tập huấn trực tuyến hướng dẫn chứng thực bản sao điện từ từ bản chính cho đội ngũ công chức tư pháp, tư pháp - hộ tịch của 170 đơn vị cấp xã, 11 đơn vị cấp huyện.

Thứ hai, triển khai thực hiện đổi mới trong công tác cải cách thủ tục hành chính

Đảng ủy Sở Tư pháp luôn xác định công tác đơn giản hóa thủ tục hành chính là nhiệm vụ thường xuyên trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Theo đó, Đảng uỷ Sở đã chỉ đạo ban hành Hướng dẫn số 485/HD-STP ngày 22/02/2023 về quy trình tạm thời cấp phiếu lý lịch tư pháp điện tử tại Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, chỉ đạo ban hành Văn bản số 517/STP-VP ngày 24/02/2023 phối hợp chặt chẽ các cơ quan, địa phương, Báo, Đài phối hợp triển khai, thông tin rộng rãi về việc cấp phiếu lý lịch tư pháp điện tử cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu để phục vụ việc cung cấp hồ sơ trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính. Để phối hợp trong việc tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ và trả kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp giữa Sở Tư pháp và Bưu điện tỉnh Đồng Nai, Đảng ủy Sở Tư pháp đã chỉ đạo ban hành Quy chế 01/QCPH-STP-BĐT ngày 03/01/2023.

Bên cạnh đó, Đảng uỷ Sở Tư pháp luôn chỉ đạo quyết liệt đề ra các giải pháp để tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính như: nộp hồ sơ qua bưu điện, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai xây dựng clip hướng dẫn người dân nộp hồ sơ lý lịch tư pháp qua hình thức dịch vụ công trực tuyến; thực hiện mô hình phi địa giới hành chính trong việc cấp phiếu lý lịch tư pháp, thực hiện phần mềm ”Kiềng ba chân” với Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia (Bộ Tư pháp) để scan gửi tra cứu; qua các hoạt động này, giảm thiểu tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Tăng cường thực hiện Quy trình quản lý, vận hành các dịch vụ công trực tuyến theo hướng xác định rõ trách nhiệm của từng công chức, viên chức; Nhận, trả hồ sơ thông qua hệ thống bưu chính; tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ, tra cứu thủ tục hành chính, gửi thông báo, thư xin lỗi qua tin nhắn SMS, Zalo.

Thứ ba, triển khai việc nâng cao hiệu quả công tác cải cách thể chế

Để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng công tác ban hành văn bản, hoàn thiện thể chế ở địa phương, Đảng uỷ Sở Tư pháp đã chỉ đạo các phòng chuyên môn chủ động tham mưu lãnh đạo Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các văn bản quán triệt, chỉ đạo việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Để nâng cao hiệu quả công tác tự kiểm tra, Đảng uỷ Sở thường xuyên chỉ đạo đẩy mạnh kiểm tra rà soát theo chuyên đề, lĩnh vực. Từ năm 2020 đến năm 2022, đã tham mưu UBND tỉnh triển khai và tổ chức kiểm tra kiểm tra, rà soát theo chuyên đề các lĩnh vực: tài nguyên và môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn, đầu tư và giáo dục. Qua đó, phối hợp kịp thời sở, ban, ngành tham mưu UBND tỉnh xử lý các văn bản không còn phù hợp theo quy định./.

 

Thanh Quang​

Liên kết website

Lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: bà Võ Thị Xuân Đào - Giám đốc Sở Tư Pháp tỉnh Đồng Nai 
Trụ sở: Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.822528 - Fax: 02513.819833. Email: stp@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Tư Pháp tỉnh Đồng Nai 
® Ghi rõ nguồn "Sở Tư Pháp Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​