Văn bản chính sách mới

http://www.baodongnai.com.vn/dataimages/201704/original/images1870037_anh.jpg" width="400" style="border:0px solid" />

Lấy ý kiến về dự thảo Luật Trợ giúp pháp lý Nhà nước

Lấy ý kiến về dự thảo Luật Trợ giúp pháp lý Nhà nước

Xem tiếp

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của địa phương thông qua việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của địa phương thông qua việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Xem tiếp

Hướng dẫn quy trình ban hành Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân.

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của địa phương thông qua việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Đảm bảo quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Đồng Nai đúng theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Do đó, để thuận lợi cho các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên hòa trong công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định mới, Sở Tư pháp đã ban hành các Công văn hướng dẫn cụ thể một số nội dung về quy trình ban hành Nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh và quy trình ban hành Quyết định của UBND tỉnh trong đó cụ thể các nội dung: Cơ quan có thẩm quyền tham mưu HĐND, UBND ban hành văn bản quy phạm pháp luật; thời gian thực hiện lấy ý kiến góp ý, thẩm định một văn bản quy phạm pháp luật; thành phần hồ sơ qua các giai đoạn;...(Đính kèm Công văn số 157/STP-XDKTVB ngày 25/01/2017 và Công văn số 158/STP-XDKTVB ngày 25/01/2017)

Xem tiếp

​QUY ĐỊNH MỚI VỀ KINH PHÍ ĐẢM BẢO CHO CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT​

Ngày 28/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Xem tiếp

UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017

UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017

Xem tiếp

KẾ HOẠCH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2017

​Ngày 16/01/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2017.

Xem tiếp

Nâng cao chất lượng hoạt động pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, tư pháp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền

​CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM 2017

Xem tiếp

Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2017.

​Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2017.

Xem tiếp

Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến BLDS để đồng bộ hệ thống pháp luật

Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến BLDS để đồng bộ hệ thống pháp luậ

Xem tiếp

Người đang chấp hành hình phạt tù có quyền sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo

Người đang chấp hành hình phạt tù có quyền sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo

Xem tiếp
1 - 10 Next

Liên kết website

Lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Viên Hồng Tiến - Giám đốc Sở Tư Pháp tỉnh Đồng Nai 
Trụ sở: Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613.822528 - Fax: 0613.819833. Email: stp@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Tư Pháp tỉnh Đồng Nai 
® Ghi rõ nguồn "Sở Tư Pháp Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​