Ban Giám đốc

           
           1. GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP

DAO.JPG

               - Họ và tên: Võ Thị Xuân Đào

- Năm sinh: 1976

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

+ Trình độ chính trị: Cao cấp

+ Trình độ ngoại ngữ: B Anh văn

+ Trình độ tin học: B

- Điện thoại liên lạc: 0913850176

Nhiệm vụ được phân công:

a) Chịu trách nhiệm trước Bộ Tư pháp, UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh.

b) Chỉ đạo, lãnh đạo mọi mặt hoạt động của Sở Tư pháp; là chủ tài khoản của cơ quan và trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác xây dựng kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm và các đề án, dự án, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp;

- Công tác tổ chức bộ máy, biên chế công chức, viên chức; cơ cấu vị trí việc làm; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, sử dụng, quy hoạch, bổ nhiệm… đối với công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật;

- Công tác hợp tác về công tác tư pháp pháp luật; tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ thông tin trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước;

- Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản;

- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định;

- Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật hành chính;

- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quốc phòng, an ninh;

- Là người phát ngôn của Sở Tư pháp.

c) Thực hiện nhiệm vụ thành viên của các Hội đồng, Ban Chỉ đạo và các nhiệm vụ khác theo quy định của Trung ương hoặc theo sự phân công của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

d) Trực tiếp quản lý, chỉ đạo hoạt động của Văn phòng Sở


2. PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP (KIÊM CHÁNH THANH TRA)​

Anh toan.JPG

               - Họ và tên: Ngô Văn Toàn

- Năm sinh: 1962

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

+ Trình độ chính trị: Cao cấp

+ Trình độ ngoại ngữ: B Anh văn

+ Trình độ tin học: B

- Điện thoại liên lạc: 0903.626.245

Nhiệm vụ được phân công:


a) Giúp Giám đốc Sở theo dõi, phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác thanh tra, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Công tác theo dõi thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

- Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật;

- Công tác dân vận chính quyền và thực hiện dân chủ cơ sở; bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

- Công tác trợ giúp pháp lý và hoạt động phối hợp của Hội đồng phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng;

- Công tác bảo vệ bí mật nhà nước;

b) Thực hiện nhiệm vụ là thành viên của các Hội đồng, Ban Chỉ đạo và các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc Sở Tư pháp.

c) Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; Thanh tra Sở; Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật; Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước;

d) Theo dõi và chỉ đạo công tác tư pháp các địa phương: huyện Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Thống NhấtTrảng Bom.​

              3. PHÓ GIÁM ĐỐC

VP.JPG 

- Họ và tên: Lê Triết Như Vũ

- Năm sinh: 1976

- Học vị: Thạc sĩ

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật, Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Cử nhân anh văn

+ Trình độ chính trị: Cao cấp

+ Trình độ ngoại ngữ: Cử nhân Anh văn

- Điện thoại liên lạc:

+ Cơ quan: 0251.3822528

+ Di động: 0918.348485

Nhiệm vụ được phân công:

a) Giúp Giám đốc Sở theo dõi, phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; việc rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật; công tác pháp chế; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

- Công tác quản lý nhà nước về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, bồi thường nhà nước, lý lịch tư pháp;

- Công tác quản lý nhà nước về luật sư, tư vấn pháp luật; công chứng; giám định tư pháp; đấu giá tài sản; quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; đăng ký giao dịch bảo đảm; trọng tài thương mại theo quy định của pháp luật và trợ giúp pháp lý;

- Công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính theo quy định của pháp luật và quy chế phối hợp công tác giữa cơ quan tư pháp và cơ quan thi hành án dân sự địa phương;

- Công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính.

b) Thực hiện nhiệm vụ là thành viên của các Hội đồng, Ban Chỉ đạo và các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc Sở Tư pháp.

c) Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL; Phòng Hành chính tư pháp; Phòng Bổ trợ tư pháp; Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản; Phòng công chứng số 1, 3, 4;

d) Theo dõi và chỉ đạo công tác tư pháp các địa phương: huyện Vĩnh Cửu Long Thành, Nhơn Trạch, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.​


Liên kết website

Lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: bà Võ Thị Xuân Đào - Giám đốc Sở Tư Pháp tỉnh Đồng Nai 
Trụ sở: Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.822528 - Fax: 02513.819833. Email: stp@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Tư Pháp tỉnh Đồng Nai 
® Ghi rõ nguồn "Sở Tư Pháp Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​