Ban Giám đốc

           
             1. GIÁM ĐỐC 

VHT.png
                   Họ và tên: Viên Hồng Tiến;

+ Ngày sinh 13/12/1976.

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ luật

+ Trình độ chính trị: Cao cấp

+ Trình độ ngoại ngữ: B Anh văn

+ Trình độ tin học: B

- Điện thoại liên lạc: 0613.840.868; Di động: 0918.744.472

- Email: vienhongtien@gmail.com

- Chức vụ Đảng: Bí thư Đảng ủy Sở.

 - Chức  vụ chính quyền: Giám đốc Sở.

Nhiệm vụ được phân công:

a) Chịu trách nhiệm trước Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh.

b) Chỉ đạo, lãnh đạo mọi mặt hoạt động của Sở Tư pháp; là chủ tài khoản của cơ quan và trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác xây dựng kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm và các đề án, dự án, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện pháp luật thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong lĩnh vực tư pháp.

- Công tác hợp tác về pháp luật và công tác tư pháp; tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ thông tin trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp.

- Công tác tổ chức bộ máy, biên chế công chức, viên chức; cơ cấu vị trí việc làm; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp hoặc uỷ quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Công tác thi đua khen thưởng; công tác cải cách hành chính; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; việc xây dựng hương ước, quy ước; chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ; quốc phòngan ninh.

c) Thực hiện nhiệm vụ thành viên của các Hội đồng, Ban Chỉ đạo và các nhiệm vụ khác quy định của Trung ương hoặc theo sự phân công của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

d) Trực tiếp quản lý, chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính; Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác văn phòng.

2. PHÓ GIÁM ĐỐC 

Anh toan.JPG

               - Họ và tên: Ngô Văn Toàn

- Năm sinh: 1962

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

+ Trình độ chính trị: Cao cấp

+ Trình độ ngoại ngữ: B Anh văn

+ Trình độ tin học: B

- Điện thoại liên lạc: 0903.626.245

Nhiệm vụ được phân công:

Giúp Giám đốc Sở theo dõi, phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác quản lý nhà nước về luật sư, tư vấn pháp luật; công chứng; giám định tư pháp; bán đấu giá tài sản; Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; đăng ký giao dịch bảo đảm; trọng tài thương mại theo quy định của pháp luật và trợ giúp pháp lý;

- Công tác thi hành án dân sự, hành chính theo quy định của pháp luật và quy chế phối hợp công tác giữa cơ quan tư pháp và cơ quan thi hành án dân sự địa phương.

b) Thực hiện nhiệm vụ là thành viên của các Hội đồng, Ban Chỉ đạo và các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc Sở Tư pháp.

c) Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Phòng Bổ trợ tư pháp; Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản; Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước và các Phòng công chứng số 1, 2, 3, 4.

d) Theo dõi và chỉ đạo công tác tư pháp các địa phương: huyện Tân Phú, Định Quán, Thống Nhất, Trảng Bom.

Phân công lãnh đạo phòng chuyên môn giúp Phó Giám đốc Ngô Văn Toàn theo dõi công tác tư pháp các địa phương:

- Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính theo dõi huyện Định Quán, huyện Tân Phú.

- Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp theo dõi huyện Trảng Bom, huyện Thống Nhất.​

3. PHÓ GIÁM ĐỐC (KIÊM CHÁNH THANH TRA)

DAO.JPG

               - Họ và tên: Võ Thị Xuân Đào

- Năm sinh: 1976

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

+ Trình độ chính trị: Cao cấp

+ Trình độ ngoại ngữ: B Anh văn

+ Trình độ tin học: B

- Điện thoại liên lạc: 

Nhiệm vụ được phân công:

Giúp Giám đốc Sở theo dõi, phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác tham mưu tổng hợp, báo cáo, thống kê; quản trị văn phòng và văn thư, lưu trữ.

- Công tác theo dõi thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

- Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật;kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức thực hiện việc rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật; công tác pháp chế; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

b) Thực hiện nhiệm vụ là thành viên của các Hội đồng, Ban Chỉ đạo và các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc Sở Tư pháp.

c) Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Văn phòng (trừ công tác tổ chức, nhân sự và tài chính), Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

 d) Theo dõi và chỉ đạo công tác tư pháp các địa phương: huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ và thị xã Long Khánh.

Phân công lãnh đạo phòng chuyên môn giúp Phó Giám đốc Võ Thị Xuân Đào theo dõi công tác tư pháp các địa phương:

- Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật theo dõi huyện Xuân Lộc, huyện Cẩm Mỹ.

- Trưởng phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo dõi thị xã Long Khánh.​


Liên kết website

Lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Viên Hồng Tiến - Giám đốc Sở Tư Pháp tỉnh Đồng Nai 
Trụ sở: Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613.822528 - Fax: 0613.819833. Email: stp@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Tư Pháp tỉnh Đồng Nai 
® Ghi rõ nguồn "Sở Tư Pháp Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​