Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

273/BC-STP

Ngày ban hành

11/8/2019

Trích yếu

thẩm định dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND ngày 09/2/2016 của HĐND tỉnh

Thể loại

 

Thể loại:ID

 

Ngày hiệu lực

 

Người ký

 

Cơ quan ban hành

 

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Cơ quan ban hành:ID

 

Attachments

273BC.signed.pdf    
Created at 11/8/2019 2:47 PM by Le Xuan Quy
Last modified at 11/8/2019 2:47 PM by Le Xuan Quy