Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
Trích yếu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Attachment1/16/2020
V/v đăng ký tập sự hành nghề công chứng
  
Attachment1/16/2020
V/v đăng ký tập sự hành nghề công chứng
  
Attachment1/15/2020
V/v triển khai thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ, tết cuối năm 2019, đầu năm 2020
  
Attachment1/14/2020
Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
  
Attachment1/14/2020
thẩm định dự thảosửa đổi, bổ sung Quyết địnhban hành Quy chế tổ chức và hoạt động cảu Ban Quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học
  
Attachment1/13/2020
Về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên
  
Attachment1/13/2020
Về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên (Nguyễn Anh Tú)
  
Attachment1/13/2020
Về việc cấp thẻ công chứng viên (Phạm Thế trường)
  
Attachment1/13/2020
Về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng (Lê Văn Thưởng)
  
Attachment1/10/2020
V/v triển khai thông tư quy định về tiêu chuẩn chức danh giám đốc, PGĐ STP
  
Attachment12/31/2019
Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020
  
Attachment12/31/2019
phát động phong trào thi đua Ngành Tư pháp năm 2020
  
Attachment1/7/2020
V/v đôn đốc việc xử lý văn bản, lập hồ sơ công việc và nộp lưu hồ sơ điện tử.
  
Attachment1/7/2020
V/v triển khai thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Biên tập công thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai
  
Attachment1/6/2020
V/v Tăng cường thực hiện nghị định 36/2009/NĐ-CP của CP về quản lý sử dụng pháo
  
Attachment1/2/2020
V/v thông báo tài sản đang tranh chấp và đề nghị tạm ngưng các giao dịch liên quan đến tài sản tranh chấp
  
Attachment1/3/2020
V/v tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thai đổi hiện trạng tài sản
  
Attachment1/2/2020
thẩm định Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
  
Attachment1/3/2020
V/v triển khai hướng dẫn nội dung sinh hoạt thường kỷ, định hướng sinh hoạt chuyên đề và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ
  
Attachment1/2/2020
v/v đề nghị báo cáo tình hình chỉnh lý tài liệu tồn đọng từ năm 2015 trở về trước
  
Attachment1/2/2020
Về việc cấp thẻ công chứng viên (Nguyễn Hoài Trung)
  
Attachment1/2/2020
Về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên (Phạm Thế Trường)
  
Attachment1/2/2020
Về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên (Huỳnh Trung Cang)
  
Attachment1/2/2020
Thẩm định đơn giá kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
  
Attachment1/2/2020
V/v thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định về kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện địa phương đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bnf tỉnh Đồng Nai
  
Attachment12/30/2019
V/v triển khai thông tư 07/2019/TT BTP ngày 25/11/2019
  
Attachment12/30/2019
V/v triển khai khóa sổ kế toán niên độ 2019
  
Attachment12/30/2019
V/v tổ chức đón tết Nguyên đán Canh tý năm 2020
  
Attachment12/31/2019
thực hiện thống kê chứng thực bản sao ngành Tư pháp trên hệ thống Egov
  
Attachment12/30/2019
thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định về giá các loại đất tỉnh Đồng Nai 5 năm, giai đoạn 2020-2024
1 - 30Next