Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
Trích yếu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Attachment11/11/2019
v/v triển khai Công văn số 12596/UBND-KGVX ngày 01/11/2019 của UBND tỉnh
  
Attachment11/13/2019
V/v triển khai nội dung tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội
  
Attachment11/8/2019
V/v triển khai Công văn số 442/CNTT-HTKT&ATTT ngày 06/11/2019 của Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp
  
Attachment11/8/2019
triển khai Công văn số 2357/STTT-CNTTVT ngày 05/11/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông
  
Attachment11/11/2019
V/v thẩm định dự toán chi tiết kinh phí mua sắm giấy tờ, sổ hộ tịch năm 2020
  
Attachment11/7/2019
thẩm định dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh.
  
Attachment11/8/2019
Về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên (nguyễn tân yên)
  
Attachment11/7/2019
Về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên
  
Attachment11/7/2019
Về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên
  
Attachment11/8/2019
thẩm định dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND ngày 09/2/2016 của HĐND tỉnh
  
Attachment11/8/2019
KẾT LUẬN Về việc kiểm tra công vụ đối với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước
  
Attachment11/8/2019
KẾT LUẬN Về việc kiểm tra công vụ đối với Phòng Công chứng số 1
  
Attachment11/8/2019
KẾT LUẬN THANH TRA HÀNH CHÍNH Phòng Công chứng số 3
  
Attachment11/6/2019
v/v thẩm định Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc địa phương quản lý
  
Attachment11/6/2019
V/v cấp thẻ công chứng viên
  
Attachment11/6/2019
V/v xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng
  
Attachment11/5/2019
V/v phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường”
  
Attachment11/4/2019
Về việc cấp thẻ công chứng viên (Trần NHi Quỳnh Trang)
  
Attachment11/4/2019
Về việc cấp thẻ công chứng viên (Nguyễn Thị Như Trang)
  
Attachment11/1/2019
V/v báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
  
Attachment10/31/2019
Về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng (Tạ Quý Anh)
  
Attachment10/30/2019
V/v cấp thẻ công chứng viên
  
Attachment10/31/2019
Triển khai thực hiện thông báo kết luận của đồng chí Võ Văn Chánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
  
Attachment10/31/2019
v/v triển khai Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư và Quy định số 4148-QĐ/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng
  
Attachment11/1/2019
thẩm định dự thảo Quy định về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trong đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
  
Attachment11/1/2019
thẩm định Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về việc phân công và phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
  
Attachment11/1/2019
V/v đề nghị phối hợp thẩm định dự thảo Tờ trình, Quyết định, Quy chế phối hợp thẩm định hồ sơ đề nghị cấp QĐ CTĐT, GCN ĐKĐT tư các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh ngoài các KCN, khu CNC trên địa bàn tỉnh
  
Attachment10/30/2019
V/v triển khai công văn số 1772/SKHCN-QLK ngày 11/10/2019 của Sở KH vàCN
  
Attachment10/28/2019
V/v xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên
  
Attachment10/28/2019
Kết luận kiểm tra tổ chức và hoạt động đối với chi nhánh Đồng Nai-CT ĐG hợp danh Phúc Thịnh,, chi nhánh Đồng Nai CT ĐG hợp danh Trường Thịnh
1 - 30Next