Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

250/BC-STP

Ngày ban hành

10/15/2019

Trích yếu

thẩm định dự thảo Nghị quyết bổ sung điểm c vào khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 121/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

Thể loại

 

Thể loại:ID

 

Ngày hiệu lực

 

Người ký

 

Cơ quan ban hành

 

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Cơ quan ban hành:ID

 

Attachments

250BC.signed.pdf    
Created at 10/15/2019 3:35 PM by Le Xuan Quy
Last modified at 10/15/2019 3:35 PM by Le Xuan Quy