Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

3160/STP-VP

Ngày ban hành

11/1/2019

Trích yếu

V/v báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Thể loại

 

Thể loại:ID

 

Ngày hiệu lực

 

Người ký

 

Cơ quan ban hành

 

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Cơ quan ban hành:ID

 

Attachments

TCCB.Bieu 03 ve Tu phap - ho tich cap xa2019.xls    
DE CUONG BAO CAO TONG KET 2019.doc    
3160.cv.signed.pdf    
TCCB.Bieu 01 ve So Tu phap 2019.xls    
CV huong dan bao cao cong tac tu phap NAM 2019.doc    
Phu luc bieu mau thong ke tong ket 2019 (SO TU PHAP BAO).doc    
TCCB.Bieu 04 ve Lanh dao STP2019.xls    
TCCB.Bieu 05 ket qua thuc hien PL ve binh dang gioi 2019.doc    
TCCB.Bieu 02 ve Phong Tu phap 2019.xls    
Created at 11/4/2019 8:12 AM by Le Xuan Quy
Last modified at 11/4/2019 8:12 AM by Le Xuan Quy