Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

2958/STP-VP

Ngày ban hành

10/16/2019

Trích yếu

V/v triển khai hướng dẫn thực hiện công tác sắp xếp bố trí viên chức lãnh đạo, quản lý khi thực hiện Nghị quyết số 19/NQ/TW ngày 25/10/2017

Thể loại

 

Thể loại:ID

 

Ngày hiệu lực

 

Người ký

 

Cơ quan ban hành

 

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Cơ quan ban hành:ID

 

Attachments

2958.signed.pdf    
Created at 10/16/2019 1:57 PM by Le Xuan Quy
Last modified at 10/16/2019 1:57 PM by Le Xuan Quy