Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

2959/STP-VP

Ngày ban hành

10/16/2019

Trích yếu

V/v triển khai hướng dẫn đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2019

Thể loại

 

Thể loại:ID

 

Ngày hiệu lực

 

Người ký

 

Cơ quan ban hành

 

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Cơ quan ban hành:ID

 

Attachments

2959.signed.pdf    
Created at 10/16/2019 1:56 PM by Le Xuan Quy
Last modified at 10/16/2019 1:56 PM by Le Xuan Quy