Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Thanh tra chuyên ngành lĩnh vực hộ tịch, chứng thực tại Đồng Nai

Title

Thanh tra chuyên ngành lĩnh vực hộ tịch, chứng thực tại Đồng Nai

Loại tin

Bổ trợ tư pháp

Loại tin:ID

51

Đoạn tin ngắn

Thực hiện Quyết định số 2399/QĐ-BTP ngày 24/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2018; theo đó, tỉnh Đồng Nai được Bộ Tư pháp lựa chọn thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực hộ tịch, chứng thực tại 3 đơn vị: Nhơn Trạch, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.

Nội dung

​         Thực hiện Quyết định số 2399/QĐ-BTP ngày 24/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2018; theo đó, tỉnh Đồng Nai được Bộ Tư pháp lựa chọn thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực hộ tịch, chứng thực tại 3 đơn vị: Nhơn Trạch, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.

Thanh tra.jpg
        Đồng chí Lê Triết Như Vũ - Phó Giám đốc Sở Tư pháp
       làm việc với Đoàn Thanh tra - Bộ Tư pháp

Ngày 04/12/2018, Đoàn Thanh tra Bộ Tư pháp do ông Nghiêm Hà Hải- Trưởng phòng Quản lý chứng thực làm Trưởng đoàn công bố Quyết định số 52/QĐ-HTQTCT ngày 16/11/2018 của Cục trưởng Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực hộ tịch, chứng thực tại một số đơn vị thuộc tỉnh Đồng Nai.

Tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra Bộ Tư pháp có ông Lê Triết Như Vũ- Phó Giám đốc Sở Tư pháp cùng đại diện lãnh đạo UBND và Phòng Tư pháp huyện Nhơn Trạch, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.

Tại buổi làm việc, ông Lê Triết Như Vũ đã trình bày sơ lược, tóm tắt một số kết quả đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực. Tiếp đó, Đoàn Thanh tra Bộ Tư pháp đã phổ biến và thống nhất phương pháp và lịch trình thanh tra theo Kế hoạch.

Từ ngày 05/12 đến ngày 07/12/2018, Đoàn Thanh tra đã tổ chức thanh tra trực tiếp từng hồ sơ, sổ hộ tịch, sổ chứng thực tại 3 đơn vị: Biên Hòa, Long Khánh và Nhơn Trạch. Qua kết quả kiểm tra, Đoàn Thanh tra cũng đánh giá một số ưu điểm và nêu ra một số sai sót, hạn chế đối với từng hồ sơ, cụ thể trong việc tiếp nhận, giải quyết và lưu trữ hồ sơ, nhất là hồ sơ hộ tịch có yếu tố nước ngoài và hồ sơ cộng tác viên dịch thuật.

Thanh tra2.jpg
Đoàn Thanh tra làm tại Thị xã Long Khánh
​ 

Nhìn chung, công tác đăng ký hộ tịch và chứng thực tại 3 đơn vị được thanh tra thực hiện tương đối tốt, thành phần hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, không vi phạm pháp luật trong quá trình đăng ký, giải quyết hồ sơ cho người dân. Sau Kế hoạch thanh tra, Đoàn Thanh tra sẽ có Thông báo kết luận cụ thể về các đơn vị được thanh tra biết và rút kinh nghiệm nhằm đảm bảo cho công tác đăng ký hộ tịch, chứng thực được chặt chẽ, hiệu quả và chất lượng hơn trong thời gian tới.

Hồng Phước - HCTP

Hình minh họa

Tin nổi bật

Yes

ViewCount

969

Audio File Name

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 12/10/2018 8:30 PM by phan quang tuan
Last modified at 11/19/2019 2:27 PM by System Account