Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2024


Trên cơ sở Kế hoạch số 108/KH-STP ngày 26/12/2023 của Sở Tư pháp về kiểm tra cải cách hành chính, kiểm tra kiểm soát thủ tục hành chính ngành Tư pháp năm 2024, Sở Tư pháp đã ban hành Thông báo số 54/TB-STP ngày 08/5/2024 về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2024 đối với các phòng chuyên môn và tương đương, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. Công tác kiểm tra được Giám đốc Sở Tư pháp giao cho Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Sở thực hiện dưới 02 hình thức trực tuyến và trực tiếp với một số nội dung kiểm tra cần lưu ý như sau:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Công tác quán triệt và tổ chức thực hiện các kế hoạch về công tác cải cách hành chính năm 2024.

- Kiểm tra tiến độ triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính theo Kế hoạch đề ra; kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch công tác tuyên truyền.

- Việc thực hiện chế độ báo cáo, chất lượng báo cáo về cải cách hành chính.

2. Công tác cải cách thể chế

- Công tác tham mưu, ban hành văn bản (việc xây dựng và tổ chức thực hiện các quy chế).

- Việc tổ chức thực hiện các văn bản QPPL của cấp trên, các chương trình, kế hoạch của Sở Tư pháp.

- Công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền các ngày lễ lớn của dân tộc.

- Việc tổ chức thực hiện các hoạt động về theo dõi thi hành pháp luật như:
tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật; kiểm tra tình hình thi hành pháp luật; định kỳ xây dựng báo cáo theo đúng quy định.

3. Công tác cải cách thủ tục hành chính

- Việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo về công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2024.

- Tham mưu rà soát đánh giá thủ tục hành chính.

- Công khai TTHC trên cổng thông tin điện tử và bộ phận một cửa của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh.

- Việc tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết.

- Việc tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

4. Công tác cải cách tổ chức bộ máy

- Rà soát chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, xây dựng vị trí việc làm;
phân công nhiệm vụ cho công chức, viên chức.

- Việc sắp xếp bố trí đội ngũ công chức, viên chức với vị trí việc làm và số lượng công chức, viên chức theo biên chế được giao.

5. Công tác cải cách chế độ công vụ

- Kiểm tra việc xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công
chức, viên chức.

- Kết quả thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức theo quy định hiện hành.

- Công tác triển khai xác định vị trí việc làm. Kiểm tra việc thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính, về công tác quản lý thời gian làm việc của công chức, viên chức đối với việc không uống rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc.

- Việc tuyên truyền, triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch thực
hiện đề án Văn hóa công vụ.

- Việc thực hiện đánh giá, phân loại công chức, viên chức cuối năm; công tác nhận xét, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật và quản lý lưu trữ hồ sơ công chức, viên chức.

6. Công tác cải cách tài chính công

- Công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản.

- Việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, vấn đề quản lý, sử dụng tiết kiệm hiệu quả kinh phí, tài sản được giao.

7. Công tác xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số

- Kiểm tra việc xây dựng quy chế, quy định pháp lý về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan.

- Kiểm tra việc sử dụng hệ thống thông tin báo cáo, các ứng dụng công nghệ thông tin.

- Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích.

8. Công tác quản lý, sử dụng tài sản công

- Công tác lập, quản lý hồ sơ tài sản công, kế toán, kiểm kê, đánh giá lại tài sản công theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật về kế toán.

- Báo cáo và công khai tài sản công theo quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công.

- Công tác ban hành và tổ chức thực hiện quy chế quản lý, sử dụng tài sản công được giao.

- Công tác quản lý việc sử dụng, bảo vệ, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công; quản lý việc thu hồi, điều chuyển, chuyển đổi công năng, bán, thanh lý, tiêu hủy và các hình thức xử lý khác đối với tài sản công.

- Các nội dung khác có liên quan đến công tác quản lý, sử dụng tài sản công.

Việc kiểm tra nhằm theo dõi, phát hiện kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính tại các phòng chuyên môn và tương đương, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, từ đó đề ra những giải pháp, phương hướng khắc phục trong thời gian tới, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của Sở Tư pháp./.

 ​

Liên kết website

Xem thêm
Không có video clip.

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: Bà Võ Thị Xuân Đào - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai 
Trụ sở: Số 02, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.822528 - Fax: 02513.819833. Email: stp@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai 
® Ghi rõ nguồn "Sở Tư pháp Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​