Sở Tư pháp kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính

 

​         Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính của Sở Tư pháp, ngày 05/6/2024, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 180/QĐ-STP về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Sở Tư pháp.

         Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Sở gồm có 10 thành viên, gồm:

         - Bà Võ Thị Xuân Đào – Giám đốc Sở làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính sở.

 - Các Phó Trưởng ban gồm: Bà Lý Hậu Hồng Lê – Phó Giám đốc Sở và Bà Nguyễn Thị Kim Hương – Phó Giám đốc Sở.

 - Các thành viên gồm: Ông Phan Quang Tuấn – Phó Giám đốc Sở; Bà Đỗ Thị Anh Đào – Chánh Văn phòng Sở; Ông Lê Xuân Quý – Trưởng phòng Phòng Xây dựng và Phổ biến, giáo dục pháp luật; Ông Hồ Quốc Lâm – Trưởng phòng Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp; Ông Tô Đình Tỉnh Chánh Thanh tra Sở; Ông Lê Minh Tuấn – Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước; Ông Trịnh Thanh Quang – Chuyên viên Văn phòng Sở - Thư ký Ban Chỉ đạo.

 Ban Chỉ đạo đặt ​​dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Sở và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về thực hiện các nhiệm vụ theo quy định. Các thành viên Ban Chỉ đạo tham gia vào các hoạt động chung của Ban Chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ được Trưởng ban Ban Chỉ đạo phân công. Thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Ban Chỉ đạo về các nhiệm vụ được phân công.

 Ban Chỉ đạo được thành lập để tham mưu giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai công tác cải cách hành chính của ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai./.

Liên kết website

Xem thêm
Không có video clip.

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: Bà Võ Thị Xuân Đào - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai 
Trụ sở: Số 02, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.822528 - Fax: 02513.819833. Email: stp@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai 
® Ghi rõ nguồn "Sở Tư pháp Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​