Triển khai công tác cải cách hành chính 06 tháng cuối năm 2024

          ​Thực hiện chỉ đạo của Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh tại Văn bản số 2772/BCĐ-SNV ngày 28/6/2024 về việc triển khai Báo cáo số 3607/BC-BNV ngày 24/6/2024 của Bộ Nội vụ về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2024.

Để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính 06 tháng cuối năm 2024, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Văn bản số 2468/STP-VP ngày 03/7/2024 để chỉ đạo Trưởng các phòng chuyên môn và tương đương, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính 06 tháng cuối năm 2024 như sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Văn bản số 1932/STP-VP ngày 25/5/2024 của Giám đốc Sở về việc triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân năm 2024.

2. Khẩn trương rà soát, khắc phục các tồn tại, hạn chế về công tác cải cách hành chính trong 06 tháng đầu năm 2024; nghiên cứu, triển khai báo cáo số 3607/BC-BNV ngày 24/6/2024 của Bộ Nội vụ về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2024 trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ triển khai đến công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị.

3. Chủ động phối hợp chặt chẽ trong giải quyết công việc giữa các phòng chuyên môn, tương đương và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, không được xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm gây chậm trễ trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Quan tâm và chỉ đạo đội ngũ công chức, viên chức ngành Tư pháp phải nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, thái độ giao tiếp ứng xử chuẩn mực, đảm bảo tiến độ và chủ động trong giải quyết công việc, phục vụ Nhân dân, nâng cao sự hài lòng của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

4. Phòng Xây dựng và Phổ biến, giáo dục pháp luật tích cực, chủ động tham mưu phối hợp với sở, ban, ngành trong công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát văn bản pháp luật, kịp thời đề xuất, tham mưu xử lý các văn bản trái pháp luật, các văn bản không phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

5. Thanh tra Sở phối hợp Văn phòng Sở tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, cải cách hành chính đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở, kịp thời báo cáo Giám đốc Sở chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp./.

Liên kết website

Xem thêm
Không có video clip.

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: Bà Võ Thị Xuân Đào - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai 
Trụ sở: Số 02, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.822528 - Fax: 02513.819833. Email: stp@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai 
® Ghi rõ nguồn "Sở Tư pháp Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​