Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết

​              Thực hiện Kế hoạch số 31-KH/TU ngày 19/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 về công tác dân vận. Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở đã quan tâm, chỉ đạo đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác dân vận.

Hàng năm, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch về công tác dân vận; thường xuyên quán triệt, tuyên truyền đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, Thông tri số 04-TT/TU ngày 12/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”.

Đảng ủy Sở Tư pháp thường xuyên quán triệt đến các chi bộ tiếp tục gắn phong trào thi đua “dân vận khéo” với việc đẩy mạnh tuyên truyền triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng. Thông qua Ngày sinh hoạt pháp luật hằng tháng, Đảng ủy Sở chỉ đạo triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề và dân vận khéo, các Chi bộ luân phiên cử đảng viên, quần chúng sưu tầm các mẫu chuyện về Bác Hồ phù hợp với nội dung chuyên đề học tập của năm; qua sinh hoạt chi bộ thường kỳ để từng cá nhân kiểm điểm lại nội dung đã đăng ký nêu gương, góp phần nâng cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cá nhân, nhất là vai trò gương mẫu của người đứng đầu đơn vị và của từng đảng viên. Kết quả, đã tổ chức 37 đợt sinh hoạt, học tập các mẫu chuyện về Bác với khoảng tỷ lệ trên 95% lượt đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham dự.

Hàng năm, 100% Đảng viên thuộc Đảng ủy Sở đăng ký thực hiện bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu nêu gương.

Sở Tư pháp luôn quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận. Trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả công tác dân vận gắn với công tác cải cách hành chính, tiếp dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Xác định mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác cải cách thủ tục hành chính, Sở Tư pháp luôn quyết liệt thực hiện các giải pháp để tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính như:

Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai xây dựng clip hướng dẫn người dân nộp hồ sơ lý lịch tư pháp qua hình thức dịch vụ công trực tuyến; thực hiện mô hình phi địa giới hành chính trong việc cấp phiếu lý lịch tư pháp, thực hiện phần mềm ”Kiềng ba chân” với Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia (Bộ Tư pháp) để scan gửi tra cứu; cấp Phiếu lý lịch tư pháp điện tử; số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính... Qua các hoạt động này, giảm thiểu tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí cho người dân.

Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng các Phần mềm chuyên ngành, Phần mềm Một cửa liên thông hiện đại (Egov) trong việc theo dõi quá trình tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết và trả kết quả hồ sơ, 100% hồ sơ đều được thực hiện trên phần mềm một cửa hiện đại Egov.

Tiếp tục thực hiện tốt việc niêm yết công khai, đầy đủ Bộ thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh bằng các hình thức như niêm yết trên bảng thủ tục hành chính, đóng cuốn đặt tại bàn hướng dẫn; đăng tải các thủ tục hành chính lên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức tìm hiểu, thực hiện qua đó hạn chế các tiêu cực, phục vụ hiệu quả cho công tác phòng, chống tham nhũng của Sở.

   ​z5604415919454_e4b505bd5e759b583776a9c37711f12b.jpg

 

Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức Hội thi 

Theo đó, kết quả giải quyết thủ tục hành chính ngày càng có chuyển biến tích cực, nâng tỷ lệ giãi quyết hồ sơ trước và đúng hạn, góp phần đáp ứng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác dân chủ cơ cở, dân vận chính quyền, Sở Tư pháp xác định một số nhiệm vụ, giải pháp:

1 . Quán triệt triển khai, thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của cấp trên về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp tỉnh Đồng Nai trong tình hình mới.

2. Tiếp tục tuyên truyền cho công chức, viên chức của Sở nắm vững chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận chính quyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

3. Tăng cường công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng cho đội ngũ công chức, viên chức; trong đó, đề cao chuẩn mực đạo đức của công chức, viên chức ngành Tư pháp gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2024.

4. Tăng cường thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại Sở Tư pháp, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức và trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ công chức, viên chức của Sở.

5. Quan tâm đến việc giải quyết các quyền và lợi ích hợp pháp của công chức trong cơ quan, giúp đỡ các gia đình công chức có hoàn cảnh khó khăn, động viên khen thưởng các cháu là con em của công chức, viên chức trong cơ quan có nhiều thành tích trong học tập, tham gia thực hiện chính sách xã hội trong cơ quan và nơi sinh sống, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết trong công chức, viên chức.

6. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong việc chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra việc thực thi công vụ. Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong hoạt động chăm lo đời sống, tinh thần của công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở.

Nguyễn Hải

Liên kết website

Xem thêm
Không có video clip.

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: Bà Võ Thị Xuân Đào - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai 
Trụ sở: Số 02, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.822528 - Fax: 02513.819833. Email: stp@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai 
® Ghi rõ nguồn "Sở Tư pháp Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​