Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

       Sáng ngày 25/6/2024, Đoàn liên ngành của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh do bà Nguyễn Thị Kim Hương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh làm Trưởng đoàn đã thực hiện kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 tại UBND huyện Định Quán và 2 xã Túc Trưng, Phú Túc.

z5579987385906_36a9aef65bbd9dc8eebbe764bdf4d671.jpg

Đoàn kiểm tra làm việc với xã Phú Túc và xã Túc Trưng

Làm việc với Đoàn kiểm tra có Lãnh đạo UBND 2 xã, công chức tư pháp – hộ tịch, đại diện các ngành, đoàn thể của xã, đại diện các tổ hòa giải trên địa bàn 2 xã.

Tại buổi kiểm tra đã nghe đại diện UBND 2 xã thông qua báo cáo kết quả công tác công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2023.

Theo đó, UBND 02 xã đã ban hành Kế hoạch và triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật đảm bảo thời gian theo quy định và triển khai thực hiện. Các địa phương đã kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật bằng các hình thức trực tiếp, hệ thống đài truyền thanh ở cơ sở; thông qua mạng xã hội, tài liệu tuyên truyền... và đạt được những kết quả nhất định. Địa phương cũng đã ban hành kế hoạch và xây dựng các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở hiệu quả, đảm bảo điều kiện tiêu chí tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Bên cạnh những kết quả đạt được thì hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của các xã chưa đa dạng; các mô hình phổ biến, mô hình hòa giải ở cơ sở của địa phương kết quả chưa rõ nét.

c Hương.jpg
Bà Nguyễn Thị Kim Hương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết luận buổi kiểm tra

Trên cơ sở kết quả của 2 địa phương, các thành viên Đoàn kiểm tra đã phát biểu, đề nghị địa phương bổ sung, làm rõ một số nội dung. Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, bà Nguyễn Thị Kim Hương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị Chủ tịch UBND xã Phú Túc, Chủ tịch UBND xã Túc Trưng thực hiện một số công việc sau:

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Nhân dân trên địa bàn bằng những hình thức phù hợp, tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật mới, các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến người dân ở cơ sở, chú trọng tuyên truyền. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, thường xuyên tuyên truyền trên các trang mạng xã hội facebook, zalo đã có.

- Thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí về chuẩn tiếp cận pháp luật trong năm 2024; duy trì và phát huy hiệu quả kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của địa phương.

- Thực hiện kiện toàn lại các tổ hòa giải ở cơ sở, huy động đội ngũ cán bộ, công chức của xã đặc biệt là công an xã, người có hiểu biết về pháp luật tham gia làm hòa giải viên ở cơ sở.

- Thường xuyên hướng dẫn các tổ hòa giải thực hiện đúng các quy định về công tác hòa giải ở cơ sở, ghi sổ theo dõi hoạt động hòa giải đầy đủ theo các vụ việc hòa giải thực tế, thống kê, báo cáo; thực hiện việc chi hỗ trợ hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở và thù lao các vụ việc hòa giải đảm bảo theo đúng quy định.

- Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù trên địa bàn đặc biệt là đồng dân tộc thiểu số; thực hiện kiện toàn, xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật theo Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024-2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Xã Phú Túc và xã Túc Trung là 02 trong 6 xã trên địa bàn huyện Định Quán thuộc khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số vì vậy cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào nhằm tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người. Trong tháng 7/2024, Sở Tư pháp sẽ phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Định Quán và các đơn vị liên quan tổ chức hoạt động tuyên truyền, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số của 2 địa phương này./. 

Đồng Hoa  

Liên kết website

Xem thêm
Không có video clip.

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: Bà Võ Thị Xuân Đào - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai 
Trụ sở: Số 02, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.822528 - Fax: 02513.819833. Email: stp@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai 
® Ghi rõ nguồn "Sở Tư pháp Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​