UBND tỉnh thông báo việc thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

          Ngày 06/10/2023, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai kèm theo Quyết định số 2411/QĐ-UBND. Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã có Thông báo số 486/TB-UBND về việc thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh.

            Nội dung thông báo cụ thể như sau:

1. Địa bàn, số lượng được thành lập Văn phòng Thừa phát lại

1.1. Địa bàn thành lập

- Tại địa bàn các huyện, thành phố thuộc tỉnh Đồng Nai gồm: Thành phố Biên Hòa, Long Khánh và các huyện Xuân Lộc, Tân Phú, Định Quán, Thống Nhất, Vĩnh Cửu, Cẩm Mỹ.

1.2. Số lượng Văn phòng Thừa phát lại được phép thành lập

- Số lượng Văn phòng Thừa phát lại được thành lập tại các huyện Xuân Lộc, Tân Phú, Định Quán, Thống Nhất, Vĩnh Cửu, Cẩm Mỹ: 01 Văn phòng/địa bàn huyện.

- Số lượng Văn phòng Thừa phát lại được phép thành lập tại thành phố Biên Hòa, Long Khánh sau năm 2025: 01 Văn phòng/địa bàn thành phố (hiện tại thành phố Biên Hòa, Long Khánh đã có 01 Văn phòng/thành phố)

2. Thời gian, địa điểm và hình thức tiếp nhận hồ sơ

2.1 Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

2.2 Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: Kể từ ngày ra Thông báo

2.3 Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Đồng Nai số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

2.4. Hình thức: Nộp trực tiếp; qua bưu chính hoặc trực tuyến thông qua hình thức dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: https://dichvucong.dongnai.gov.vn

3. Thành phần hồ sơ, cách thức xét duyệt hồ sơ

3.1. Thành phần hồ sơ

- Thành phần hồ sơ được quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại; Quyết định số 2005/QĐ-BTP ngày 28/09/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Thừa phát lại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp và Quyết định 4804/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân về Về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai gồm:

- Đơn đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại theo mẫu TP-TPL-16 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.

- Bản thuyết minh về tổ chức, tên gọi, nhân sự, địa điểm đặt trụ sở, các điều kiện vật chất và kế hoạch triển khai thực hiện.

- Bản sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm bản chính Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Thừa phát lại để đối chiếu.

3.2. Cách thức xét duyệt hồ sơ

Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Tư pháp xem xét, thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại trình UBND tỉnh xem xét, quyết định cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại theo các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP và nguyên tắc, thứ tự ưu tiên Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai kèm theo Quyết định số 2411/QĐ-UBND./.

Thông báo thành lập Văn phòng Thừa Phát lại.pdfThông báo thành lập Văn phòng Thừa Phát lại.pdf

Bình Phạm

 

 ​

Liên kết website

Xem thêm
Không có video clip.

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: Bà Võ Thị Xuân Đào - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai 
Trụ sở: Số 02, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.822528 - Fax: 02513.819833. Email: stp@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai 
® Ghi rõ nguồn "Sở Tư pháp Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​