UBND tỉnh Đồng Nai ban hành tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập, thay đổi trụ sở văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

​         Để đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn, có giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động công chứng; kiểm soát chặt chẽ các điều kiện, tiêu chuẩn thành lập Văn phòng công chứng, bảo đảm sự phát triển đồng đều, công bằng, cạnh tranh lành mạnh giữa các Văn phòng công chứng, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu công chứng trên địa bàn tỉnh.

Ngày 03 tháng 10 năm 2023 UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập, thay đổi trụ sở Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Theo đó, các nhóm tiêu chí thành lập chỉ còn 3 nhóm so với Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND là 05 nhóm, cụ thể:

1. Nhóm tiêu chí về tổ chức nhân sự của Văn phòng công chứng: 44 điểm.

2. Nhóm tiêu chí về trụ sở làm việc của Văn phòng công chứng: 36 điểm.

3. Nhóm tiêu chí về sự cần thiết và tính khả thi của Đề án: 20 điểm.

Đồng thời, so với Quyết định trước đây tại Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND đã bổ sung quy định về việc thay đổi trụ sở hoạt động của Văn phòng công chứng, cụ thể tại khoản 1 Điều 9:

1. Văn phòng công chứng đang hoạt động trên địa bàn tỉnh có nhu cầu thay đổi trụ sở phải nêu lý do thay đổi trụ sở và đánh giá sự cần thiết phải có Văn phòng công chứng trên địa bàn mới mà Văn phòng công chứng dự kiến chuyển trụ sở đến (có số liệu cụ thể để chứng minh) trong văn bản đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động. Tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị thay đổi trụ sở, Văn phòng công chứng phải có từ 2 công chứng viên hợp danh trở lên, đồng thời phải đảm bảo các tiêu chí về trụ sở được quy định tại Điều 3 Quy định này, cụ thể như sau:

a) Trường hợp thay đổi trụ sở từ địa bàn cấp huyện này sang địa bàn cấp huyện khác phải đạt 100% số điểm nhóm tiêu chí về trụ sở.

b) Trường hợp thay đổi trụ sở từ xã, phường, thị trấn này sang xã, phường, thị trấn khác trong cùng địa bàn cấp huyện phải đạt tối thiểu 80% số điểm nhóm tiêu chí về trụ sở.

c) Trường hợp thay đổi trụ sở trong cùng địa bàn xã, phường, thị trấn thì không áp dụng tiêu chí về vị trí, khoảng cách đặt trụ sở.

            Ngoài ra, Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND còn bổ sung những trường hợp không được tính điểm gồm:

1. Nhân sự đã tham gia thành lập Văn phòng công chứng được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thành lập trong thời gian 01 (một) năm, nay tiếp tục tham gia hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng với tư cách công chứng viên hợp danh. Trừ trường hợp công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng và thư ký nghiệp vụ được bổ nhiệm công chứng viên.

2. Công chứng viên thôi làm Trưởng Văn phòng công chứng trong thời gian dưới 03 (ba) năm tính đến ngày nộp hồ sơ.

Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 10 năm 2023 và thay thế Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai./.

 

Bình Phạm

 ​

Liên kết website

Xem thêm
Không có video clip.

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: Bà Võ Thị Xuân Đào - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai 
Trụ sở: Số 02, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.822528 - Fax: 02513.819833. Email: stp@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai 
® Ghi rõ nguồn "Sở Tư pháp Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​