Thứ bảy, ngày 4/6/2016
“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

​            Ngày 30/01/2021, ngày làm việc thứ 5 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam, các đại biểu tiếp tục làm việc về công tác nhân sự. Buổi chiều, các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Sau đây Ban Biên tập xin giới thiệu Danh sách Ủy viên, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Baucu DH Dang.jpg 
 Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII (theo baochinhphu.vn)

Danh sách Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

1        Đồng chí Nguyễn Phú Trọng   Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

2        Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc   Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ

3        Đồng chí Phạm Minh Chính    Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

4        Đồng chí Vương Đình Huệ      Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV thành phố Hà Nội

5        Đồng chí Võ Văn Thưởng       Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

6        Đồng chí Trương Thị Mai        Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương

7        Đồng chí Phạm Bình Minh      Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

8        Đồng chí Tô Lâm Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an

9        Đồng chí Lương Cường  Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

10      Đồng chí Nguyễn Hoà Bình     Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao

11      Đồng chí Nguyễn Văn Nên      Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh

12      Đồng chí Trần Thanh Mẫn       Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

13      Đồng chí Trần Cẩm Tú  Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương

14      Đồng chí Phan Đình Trạc        Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương

15      Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

16      Đồng chí Chu Ngọc Anh         Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

17      Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh  Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

18      Đồng chí Nguyễn Thuý Anh    Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

19      Đồng chí Trần Tuấn Anh         Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

20      Đồng chí Dương Thanh Bình   Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

21      Đồng chí Bùi Minh Châu         Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Phú Thọ

22      Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc

23      Đồng chí Hoàng Xuân Chiến   Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

24      Đồng chí Mai Văn Chính         Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

25      Đồng chí Nguyễn Tân Cương  Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

26      Đồng chí Bùi Văn Cường        Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk

27      Đồng chí Nguyễn Phú Cường  Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai

28      Đồng chí Phan Việt Cường      Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Quảng Nam

29      Đồng chí Trần Quốc Cường     Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương

30      Đồng chí Nguyễn Văn Danh    Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang

31      Đồng chí Nguyễn Hồng Diên   Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

32      Đồng chí Đào Ngọc Dung        Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

33      Đồng chí Đinh Tiến Dũng       Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính

34      Đồng chí Nguyễn Chí Dũng     Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

35      Đồng chí Võ Văn Dũng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Trung ương

36      Đồng chí Nguyễn Quang Dương        Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

37      Đồng chí Vũ Đức Đam   Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ

38      Đồng chí Huỳnh Thành Đạt     Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

39      Đồng chí Nguyễn Khắc Định   Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Khánh Hoà

40      Đồng chí Phan Văn Giang       Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

41      Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà  Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Ninh Bình

42      Đồng chí Trần Hồng Hà Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

43      Đồng chí Nguyễn Đức Hải       Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội

44      Đồng chí Nguyễn Thanh Hải   Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Thái Nguyên

45      Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài   Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Kiểm tra Trung ương

46      Đồng chí Lê Minh Hoan Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

47      Đồng chí Lữ Văn Hùng  Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu

48      Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, kiêm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

49      Đồng chí Nguyễn Văn Hùng    Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương

50      Đồng chí Nguyễn Văn Hùng    Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

51      Đồng chí Lê Minh Hưng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

52      Đồng chí Lê Minh Khái  Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ

53      Đồng chí Nguyễn Đình Khang Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

54      Đồng chí Trần Việt Khoa         Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng

55      Đồng chí Điểu Kré         Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương

56      Đồng chí Hoàng Thị Thuý Lan          Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Vĩnh Phúc

57      Đồng chí Chẩu Văn Lâm         Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Tuyên Quang

58      Đồng chí Hầu A Lềnh    Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

59      Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh   Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương

60      Đồng chí Lê Thành Long         Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp

61      Đồng chí Nguyễn Văn Lợi       Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Bình Phước

62      Đồng chí Võ Minh Lương        Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

63      Đồng chí Lê Trường Lưu         Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế

64      Đồng chí Phan Văn Mãi Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre

65      Đồng chí Châu Văn Minh        Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

66      Đồng chí Lại Xuân Môn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Cao Bằng

67      Đồng chí Giàng Páo Mỷ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Lai Châu

68      Đồng chí Phạm Hoài Nam       Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

69      Đồng chí Trần Văn Nam          Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Bình Dương

70      Đồng chí Lê Thị Nga      Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội

71      Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng

72      Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa          Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

73      Đồng chí Đoàn Hồng Phong    Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Nam Định

74      Đồng chí Nguyễn Thành Phong        Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

75      Đồng chí Hồ Đức Phớc  Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước

76      Đồng chí Trần Quang Phương Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

77      Đồng chí Hoàng Đăng Quang  Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

78      Đồng chí Lê Hồng Quang        Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh án thường trực Toà án nhân dân tối cao

79      Đồng chí Trần Lưu Quang       Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh

80      Đồng chí Trần Văn Rón Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Vĩnh Long

81      Đồng chí Vũ Hải Sản     Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

82      Đồng chí Bùi Thanh Sơn         Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao

83      Đồng chí Trần Văn Sơn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ

84      Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ     Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Hưng Yên

85      Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh     Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Lạng Sơn

86      Đồng chí Nguyễn Đức Thanh  Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận

87      Đồng chí Nguyễn Thị Thanh   Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Công tác đại biểu thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

88      Đồng chí Phạm Viết Thanh      Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bà Rịa - Vũng Tàu

89      Đồng chí Trần Sỹ Thanh          Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

90      Đồng chí Vũ Hồng Thanh       Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội

91      Đồng chí Lê Văn Thành Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng

92      Đồng chí Huỳnh Chiến Thắng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

93      Đồng chí Nguyễn Văn Thể      Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

94      Đồng chí Lê Thị Thuỷ    Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Hà Nam

95      Đồng chí Trần Quốc Tỏ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an

96      Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ

97      Đồng chí Dương Văn Trang     Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Kon Tum

98      Đồng chí Lê Minh Trí    Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

99      Đồng chí Lê Hoài Trung Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

100    Đồng chí Huỳnh Tấn Việt        Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương

101    Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh     Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

102    Đồng chí Lê Huy Vịnh   Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

103    Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân    Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh An Giang

104    Đồng chí Nguyễn Hữu Đông   Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La

105    Đồng chí Ngô Đông Hải Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình

106    Đồng chí Đoàn Minh Huấn      Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

107    Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kdăm      Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương

108    Đồng chí Đặng Quốc Khánh    Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Hà Giang

109    Đồng chí Đào Hồng Lan Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh

110    Đồng chí Lâm Văn Mẫn Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng

111    Đồng chí Hồ Văn Niên   Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Gia Lai

112    Đồng chí Nguyễn Hải Ninh      Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

113    Đồng chí Lê Quốc Phong         Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp

114    Đồng chí Bùi Nhật Quang        Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

115    Đồng chí Thái Thanh Quý       Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An

116    Đồng chí Nguyễn Văn Thắng   Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Điện Biên

117    Đồng chí Vũ Đại Thắng Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình

118    Đồng chí Lê Quang Tùng         Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị

119    Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân  Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi

Danh sách các đồng chí trúng cử lần đầu Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII

120    Đồng chí Dương Văn An         Bí thư Tỉnh uỷ Bình Thuận

121    Đồng chí Nguyễn Doãn Anh    Tư lệnh Quân khu 4

122    Đồng chí Đỗ Thanh Bình        Bí thư Tỉnh uỷ Kiên Giang

123    Đồng chí Lê Tiến Châu  Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang

124    Đồng chí Hoàng Duy Chinh    Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Bắc Kạn

125    Đồng chí Ngô Chí Cường        Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Trà Vinh

126    Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường         Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương

127    Đồng chí Hoàng Trung Dũng   Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh

128    Đồng chí Hồ Quốc Dũng         Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định

129    Đồng chí Đỗ Đức Duy   Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái

130    Đồng chí Phạm Đại Dương      Bí thư Tỉnh uỷ Phú Yên

131    Đồng chí Lương Quốc Đoàn    Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân Việt Nam

132    Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn  Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế

133    Đồng chí Nguyễn Văn Được    Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An

134    Đồng chí Nguyễn Văn Gấu      Chính uỷ Quân khu 9

135    Đồng chí Vũ Hải Hà       Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội

136    Đồng chí Lê Khánh Hải  Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước

137    Đồng chí Nguyễn Tiến Hải      Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau

138    Đồng chí Nguyễn Văn Hiền     Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân

139    Đồng chí Nguyễn Thị Hồng     Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

140    Đồng chí Lê Quốc Hùng Thứ trưởng Bộ Công an

141    Đồng chí Lê Quang Huy Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

142    Đồng chí Đỗ Trọng Hưng        Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Thanh Hoá

143    Đồng chí Trần Tiến Hưng        Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

144    Đồng chí Nguyễn Xuân Ký      Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh

145    Đồng chí Nguyễn Thanh Long Bộ trưởng Bộ Y tế

146    Đồng chí Lê Quang Mạnh        Bí thư Thành uỷ Cần Thơ

147    Đồng chí Lê Quốc Minh Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam

148    Đồng chí Trần Hồng Minh       Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

149    Đồng chí Hà Thị Nga     Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

150    Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa   Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

151    Đồng chí Bùi Văn Nghiêm       Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long

152    Đồng chí Trần Thanh Nghiêm Tư lệnh Quân chủng Hải quân

153    Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc    Thứ trưởng Bộ Công an

154    Đồng chí Nguyễn Quang Ngọc Tư lệnh Quân khu 3

155    Đồng chí Thái Đại Ngọc Tư lệnh Quân khu 5

156    Đồng chí Đặng Xuân Phong    Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai

157    Đồng chí Lê Ngọc Quang         Phó Tổng Giám đốc thường trực Đài Truyền hình Việt Nam

158    Đồng chí Lương Tam Quang    Thứ trưởng Bộ Công an

159    Đồng chí Nguyễn Văn Quảng  Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng

160    Đồng chí Vũ Hải Quân   Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

161    Đồng chí Trần Đức Quận         Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng

162    Đồng chí Trịnh Văn Quyết       Chính uỷ Quân khu 2

163    Đồng chí Nguyễn Kim Sơn      Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

164    Đồng chí Nguyễn Thành Tâm  Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh

165    Đồng chí Dương Văn Thái       Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang

166    Đồng chí Lê Đức Thái    Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

167    Đồng chí Nguyễn Hồng Thái   Tư lệnh Quân khu 1

168    Đồng chí Nghiêm Xuân Thành          Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

169    Đồng chí Phạm Xuân Thăng    Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương

170    Đồng chí Nguyễn Trường Thắng       Tư lệnh Quân khu 7

171    Đồng chí Phạm Tất Thắng       Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

172    Đồng chí Trần Đức Thắng       Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương

173    Đồng chí Lê Đức Thọ     Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

174    Đồng chí Lê Tấn Tới      Thứ trưởng Bộ Công an

175    Đồng chí Nguyễn Đình Trung  Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông

176    Đồng chí Ngô Văn Tuấn          Bí thư Tỉnh uỷ Hoà Bình

177    Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn    Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

178    Đồng chí Phạm Gia Túc Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương

179    Đồng chí Hoàng Thanh Tùng  Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

180    Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến    Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Hà Nội                            

Danh sách Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

1        Đồng chí Nguyễn Hoài Anh     Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận

2        Đồng chí Lê Hải Bình    Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Thông tin đối ngoại Trung ương, Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương

3        Đồng chí Võ Chí Công  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Sóc Trăng

4        Đồng chí Bùi Thế Duy   Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

5        Đồng chí Vũ Mạnh Hà   Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Bí thư Huyện uỷ Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang

6        Đồng chí Nguyễn Long Hải     Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn

7        Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh        Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành uỷ Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

8        Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu     Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

9        Đồng chí U Huấn Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Kon Tum

10      Đồng chí Trịnh Việt Hùng       Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

11      Đồng chí Bùi Quang Huy        Bí thư thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

12      Đồng chí Nguyễn Phi Long      Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định

13      Đồng chí Hồ Văn Mừng Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Khánh Hoà

14      Đồng chí Phan Như Nguyện    Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu

15      Đồng chí Y Vinh Tơr     Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị uỷ Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

16      Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết  Phó Bí thư thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng

17      Đồng chí Vương Quốc Tuấn    Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh

18      Đồng chí Mùa A Vảng   Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ Điện Biên Đông, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Điện Biên

19      Đồng chí Huỳnh Quốc Việt     Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Cà Mau

20      Đồng chí Nguyễn Minh Vũ      Thứ trưởng Bộ Ngoại giao./.​

Liên kết website

Lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: bà Võ Thị Xuân Đào - Giám đốc Sở Tư Pháp tỉnh Đồng Nai 
Trụ sở: Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.822528 - Fax: 02513.819833. Email: stp@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Tư Pháp tỉnh Đồng Nai 
® Ghi rõ nguồn "Sở Tư Pháp Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​