TẬP TRUNG HOÀN THÀNH CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TƯ PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

Lê Xuân Quý

 

Vừa qua, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2019, đồng chí Nguyễn Hòa Hiệp – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Cục trưởng Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp, đồng chí Trần Thanh Tính – Phó Trưởng ban Ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Võ Thị Xuân Đào – Phó Giám đốc phụ trách điều hành Sở Tư pháp và các đồng chí lãnh đạo các Sở, ban, ngành, thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và Phòng Tư pháp các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa, lãnh đạo và phụ trách các phòng chuyên môn và tương đương, đơn vị trực thuộc Sở.

A NHAN CHUP (11).jpg

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác tư pháp, công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2019

Đánh giá kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai tiếp tục chuyển biến tích cực, các ngành, lĩnh vực chủ yếu tiếp tục tăng trưởng tốt. Trong bối cảnh đó, công tác tư pháp được triển khai đồng bộ, các nhiệm vụ và giải pháp được tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả khả quan, tích cực, đóng góp trực tiếp vào việc hoàn thiện thể chế và các quy định liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự và môi trường ổn định của địa phương. Kịp thời triển khai có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả 08 nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2019 và Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, chủ động khắc phục những khó khăn; kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong các lĩnh vực công tác của ngành đã được triển khai.

A PHU CHUP (11).JPG
Đ/c Nguyễn Văn Cường - Trưởng phòng Tư pháp huyện Long Thành phát biểu thảo luận tại Hội nghị

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi thì công tác tư pháp ở cơ sở còn gặp nhiều khó khăn do: (1) nhiệm vụ được giao ngày càng nhiều và trên nhiều lĩnh vực mới đòi hỏi phải kịp thời nâng cao năng lực, trình độ công chức để tham mưu, tổ chức thực hiện nên đã gây áp lực rất lớn đến đội ngũ công chức tư pháp các cấp; (2) trong khi đó, thể chế về tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tư pháp địa phương cũng chưa được kịp thời hoàn thiện; (3) Công tác phối hợp, giải quyết công việc liên quan giữa các cơ quan địa phương với Trung ương còn chậm, ảnh hưởng đến thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân; (4) việc triển khai công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật còn chậm, một số địa phương chưa phát huy được hiệu quả của mô hình tủ sách pháp luật. Nguyên nhân do nhận thức về vai trò, vị trí của công tác tư pháp tại một số đơn vị, địa phương chưa cao; chưa quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành công tác tư pháp địa phương; công tác hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, thanh tra trong lĩnh vực tư pháp của một số địa phương chưa thường xuyên; một bộ phận đội ngũ công chức tư pháp ở cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; một số nhiệm vụ mới chậm có hướng dẫn triển khai nên trong quá trình thực hiện còn gặp lúng túng, nhất là các văn bản pháp luật liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) như Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện.

A NHAN CHUP (8).jpg
Đ/c Nguyễn Thanh Bình - Cục trưởng Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Cục trưởng Cục công tác phía Nam - Bộ Tư pháp đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác tư pháp tỉnh Đồng Nai 6 tháng đầu năm 2019, đồng thời yêu cầu ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai cần tập trung triển khai thi hành có hiệu quả 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nâng cao chất lượng công tác thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; tập trung đổi mới, triển khai chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021; chủ động hướng dẫn nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cơ sở trong quá trình đăng ký hộ tịch; thực hiện tốt Luật xử lý vi phạm hành chính và công tác theo dõi thi hành pháp luật trong các lĩnh vực trọng tâm liên ngành về theo dõi thi hành pháp luật năm 2019; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp; thực hiện triệt để công tác cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi nhiệm vụ để đảm bảo quản lý đồng bộ, có hiệu lực, hiệu quả đối với các lĩnh vực mà ngành Tư pháp quản lý.

4dbfa76f7c9498cac185.jpg
Đ/c Nguyễn Hòa Hiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Hòa Hiệp – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì Hội nghị cũng ghi nhận những nỗ lực và đổi mới, chuyển biến của ngành Tư pháp trong thời gian qua như chủ động tổ chức toạ đàm về công tác theo dõi thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính trong Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành; mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hộ tịch, giải quyết hồ sơ cho người dân theo mô hình phi địa giới hành chính với kết quả giải quyết đúng và trước hạn lên đến 99%, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; tăng cương thanh tra, kiểm tra để phòng ngừa vi phạm trong các lĩnh vực tư pháp quản lý và thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, phong trào“Tỉnh Đồng Nai chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” với việc trao tặng nhà tình thương trị giá 110 triệu đồng. Đối với công tác của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật trong 6 tháng đầu năm 2019 đã tập trung thực hiện tuyên truyền bằng các hình thức trực quan sinh động, ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng được nhân rộng và hiệu quả hơn. Nhiều mô hình, cách làm hay về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được tăng cường thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Ngoài ra, yêu cầu ngành Tư pháp tiếp tục khẩn trương triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ đã nêu trong Chương trình trọng tâm công tác tư pháp năm 2019 và phương hướng bổ sung trong báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác tư pháp; Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác phối hợp nhất là với các cơ quan có liên quan trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân; Tăng cường thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động của các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Tư pháp; Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm quy chế làm việc, chế độ thông tin báo cáo đúng thời hạn quy định; Triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua ngành Tư pháp góp phần xây dựng nông thôn mới.

phat bieu chi dao Doan chu tich.jpg

Kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Thị Xuân Đào – Phó Giám đốc phụ trách điều hành Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật đề nghị các thành viên Hội đồng phối hợp và lãnh đạo phòng tư pháp các huyện, thành phố Long Khánh, Biên Hòa tập trung triển khai, cụ thể hoá các nhiệm vụ của đơn vị, địa phương, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trng tâm công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2019; tham mưu UBND cùng cấp củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ các cơ quan tư pháp; Tăng cường chất lượng tham mưu, làm tốt công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, nhất công tác thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Tập trung công tác bồi dưỡng, tập huấn gắn với tăng cường thanh tra, kiểm tra; Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng, kịp thời động viên, khích lệ tinh thần trong đội ngũ công chức, viên chức và người lao động ngành Tư pháp. Đối với Hội đồng phổ biến, giáo dục cần tiếp tục quan tâm triển khai, phổ biến pháp luật không chỉ trong nhân dân mà cũng phải cần thực hiện trong đội ngũ công chức, viên chức của cơ quan đơn vị và địa phương; hưởng ứng Đợt hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2019; Đổi mới mạnh mẽ hơn nữa các phương thức tuyên truyền pháp luật và khẩn trương tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Thực hiện tốt cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên Internet năm 2019.

A PHU CHUP (7).JPGA PHU CHUP (9).JPG

Đ/c Nguyễn Hòa Hiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tổ hòa giải và hòa giải viên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Cũng tại Hội nghị, 10 tập thể và 25 cá nhân là các tổ hòa giải và hòa giải viên có thành tích xuất sắc trong 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen./.


Liên kết website

Lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: bà Võ Thị Xuân Đào - Giám đốc Sở Tư Pháp tỉnh Đồng Nai 
Trụ sở: Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.822528 - Fax: 02513.819833. Email: stp@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Tư Pháp tỉnh Đồng Nai 
® Ghi rõ nguồn "Sở Tư Pháp Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​