Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2018” diễn ra từ ngày 15/9/2018 đến hết ngày 14/10/2018, là một trong những hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày 9/11) của tỉnh Đồng Nai năm 2018. Thể lệ cuộc thi - Toàn Ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai đổi mới lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2018
ĐẢNG BỘ SỞ TƯ PHÁP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẢNG VIÊN NĂM 2018

       Ngày 06/02/2018, Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị đảng viên năm 2018, tham dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí Viên Hồng Tiến – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp, đồng chí Ngô Văn Toàn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, đồng chí Võ Thị Xuân Đào - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp cùng với 45 đảng viên, 30 công chức, viên chức của Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh.
Toan canh Hoi nghi 08-02-2018.jpg
Hình ảnh. Toàn cảnh Hội nghị đảng viên năm 2018


Đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017, Đảng ủy Sở Tư pháp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên ngành Tư pháp xây dựng các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện và quyết tâm phấn đấu hoàn thành, thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao như: kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp phòng của Sở; tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho 216 công chức tư pháp cấp xã; trình HĐND tỉnh ban hành 43 Nghị quyết, ban hành 44 quyết định QPPL đúng trình tự, thủ tục theo luật ban hành văn bản QPPL; ban hành bộ thủ tục hành chính của 20 sở, ngành phục vụ cho việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh với 1.600 thủ tục, 1.200 quy trình, xây dựng quy định về tiếp nhận xử lý thông tin qua tổng đài hành chính công 1022; tiến hành thanh tra, kiểm tra 37 tổ chức hành nghề công chứng, luật sư, đấu giá tài sản, thừa phát lại và các địa phương về công tác hộ tịch, chứng chực trên địa bàn tỉnh, địa phương; tổ chức đối thoại giữa Giám đốc Sở Tư pháp với 60 công chứng viên trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các tầng lớp nhân dân, kết quả cho gần 2 triệu lượt người; phát hành 337.806 tài liệu tuyên truyền pháp luật và đăng tải 4.391 tin, bài trên phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao ngành Tư pháp lần thứ I, Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập ngành với xây dựng kỷ yếu và phim phóng sự về ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai. Sở Tư pháp thực hiện các đợt hoạt động từ thiện xã hội và về nguồn, hỗ trợ vùng bão lụt, trao 556 phần quà, khám bệnh phát thuốc miễn phí 500 người, tổng giá trị 331 triệu đồng.

Tiếp tục tổ chức quán triệt Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng đến 100% đảng viên, công chức, viên chức; tổ chức xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai, quán triệt các nội dung Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tư, thứ năm khóa XII đến 100% đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và viết bài thu hoạch, nộp về Đảng ủy Khối theo quy định. 100% đảng viên, công chức, viên chức tham gia được quán triệt các nội dung  học tập về tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chu trinh Hoi nghi 08-02-2018.jpg
Hình ảnh. Các đồng chí chủ trì của Hội nghị Đảng viên năm 2018

Trong lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ: Trong kiện toàn tổ chức, Đảng ủy Sở Tư pháp tiếp tục chỉ đạo thực hiện, hoàn thiện quy chế làm việc, quy chế hoạt động của cơ quan; xem xét, cho ý kiến giới thiệu và lấy phiếu biểu quyết quy hoạch, giới thiệu bổ nhiệm, điều động các chức vụ lãnh đạo cấp phòng theo đúng quy định; thực hiện đúng các quy định về tinh giản biên chế; cho ý kiến bổ nhiệm, bổ nhiệm lại mới 07 Phó Trưởng phòng, miễn nhiệm Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý. Chỉ đạo công tác đăng ký tuyển dụng công chức (1 trường hợp), tuyển dụng 12 trường hợp viên chức và việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, biên chế công tác kiểm soát thủ tục hành chính từ Sở Tư pháp về Văn phòng UBND tỉnh. Trong năm 2017, cử 02 lãnh đạo cấp phòng, 04 đảng viên tham dự lớp ANQP đối tượng 3, 4; bố trí lực lượng trực thường xuyên cơ quan về phòng cháy chữa cháy và các ngày nghỉ lễ. Đảm bảo thực hiện tốt bí mật nhà nước, giữ gìn an ninh trật tự, không có tệ nạn xã hội, không để xảy ra cháy nổ, mất tài liệu trong cơ quan.

Trong lãnh đạo các đoàn thể chính trị- xã hội: chỉ đạo xây dựng và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017 với chủ đề “Cơ quan tư pháp địa phương tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tâm công tác tư pháp” và phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng 72 năm Ngày Truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2017); 35 năm Ngày thành lập Ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai. Kết quả 100% đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham gia đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; lãnh đạo Công đoàn, Chi đoàn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ và thực hiện các hoạt động phong trào sôi nổi.

Dai bieu tham du Hoi nghi 08-02-2018.JPG
Hình ảnh. Các đại biểu tham dự Hội nghị Đảng viên năm 2018

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả tài chính đảng năm 2017; Kế hoạch kiểm tra, giám sát Đảng năm 2018; Kế hoạch đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ. Các đại biểu đã thảo luận tại Hội nghị với 07 ý kiến phát biểu đề cập những nội dung liên quan tới các mặt hoạt động của Đảng bộ, Chi bộ và chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2018.

Vien Hong Tien - 08-02-0218.JPG

Hình ảnh. Đồng chí Viên Hồng Tiến - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu kết luận

Thay mặt chủ trì Hội nghị, đồng chí Viên Hồng Tiến - Bí thư Đảng uỷ Giám đốc Sở Tư pháp đã tiếp thu và giải đáp cụ thể, cặn kẽ từng nội dung mà các ý kiến của đại biểu đề cập. Đồng thời ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu không ngừng cùng những kết quả đạt được năm 2018 của tập thể đảng viên, công chức, viên chức toàn Đảng bộ Sở Tư pháp, qua đó góp phần tích cực vào kết quả thực hiện tốt chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2018 của ngành Tư pháp. Kết luận Hội nghị, đồng chí yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên Đảng bộ Sở Tư pháp tiếp tục phát huy quy chế dân chủ, duy trì sự đoàn kết thống nhất, gương mẫu tập trung triển khai thực hiện quyết liệt có hiệu quả phương hướng nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành năm 2018 với nội dung tập trung thực hiện: khắc phục hạn chế còn tồn tại trong năm 2017 và xây dựng giải pháp, tổ chức thực hiện ngay trong những tháng đầu năm 2018; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ; triển khai các giải pháp về cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động của Sở Tư pháp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.  

Hội nghị biểu quyết với 100% đại biểu thống nhất thông qua Nghị quyết về phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2018 của Đảng bộ BHXH tỉnh, với phương hướng và các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Về phương hướng: Tiếp tục phát huy những ưu điểm, kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế của năm 2017, Đảng ủy Sở Tư pháp tăng cường công tác lãnh đạo Chi bộ, các đoàn thể, cán bộ đảng viên và quần chúng tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2018; quyết tâm tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, ổn định tư tưởng và nâng cao phẩm chất đạo đức của đảng viên, quần chúng; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường thực hiện cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao chất lượng công tác dân vận, đổi mới hoạt động đoàn thể, thực hiện tốt dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Về các chỉ tiêu chủ yếu:

Các chỉ tiêu về nhiệm vụ chính trị

- Bí thư các chi bộ phối hp chặt chẽ với thủ trưởng các phòng chuyên môn và tương đương, các đơn vị sự nghiệp lãnh đạo đảng viên, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ do Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao.

- Bí thư các chi bộ phối hp với thủ trưởng các phòng chuyên môn và tương đương, các đơn vị sự nghiệp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác kiểm tra, giám sát; công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, bảo vệ bí mật Nhà nước, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật của Nhà nước.

- Thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, 100% công chức, viên chức người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó phấn đấu 30% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Tăng cường công tác cải cách hành chính với các giải pháp, sáng kiến mới được tổ chức thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính đạt tỷ lệ trên 96% trước hạn và đúng hạn.

- Tiến hành thanh tra, kiểm tra công vụ 100% đơn vị trực thuộc, 50% phòng chuyên môn thuộc Sở và Phòng Tư pháp cấp huyện.

Các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng

- 100% đảng viên, quần chúng được học tập, quán triệt và phổ biến các chương trình, nghị quyết của Đảng; xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

- 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị đăng ký học tập và làm theo, viết cam kết nêu gương và tổ chức thực hiện có chất lượng hiệu quả thiết thực Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị, Quy định 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư và Quyết định số 272-QĐ/TU ngày 24/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- 100% chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh. 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Kiện toàn Đảng ủy và Chi ủy các Chi bộ trực thuộc.

- Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 05 quần chúng, phấn đấu kết nạp mới 03 đảng viên.

- Đảng ủy Sở và Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy xây dựng, triển khai thực hiện và hoàn thành 100% chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018. Giải quyết dứt điểm 100% đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng thuộc thẩm quyền (nếu có).

- Bí thư các chi bộ phối hp với thủ trưởng các phòng chuyên môn và tương đương, các đơn vị sự nghiệp trin khai, thực hiện tốt công tác dân vận, phong trào thi đua dân vận khéo, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động các đoàn thể, 100% tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh; 100% cơ quan, đơn vị thực hiện tốt dân chủ trong hoạt động.

- Thực hiện giới thiệu 100% đảng viên đang công tác về sinh hoạt tại nơi cư trú; 100% đảng viên được cấp ủy nơi cư trú đánh giá đạt mức tốt 06 tiêu chí và thường xuyên giữ mối quan hệ với cấp ủy nơi cư trú theo Quy định số 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

- 100% quần chúng trong cơ quan được tham gia sinh hoạt tại các tổ chức đoàn thể./.

 

Lê Xuân Quý

Liên kết website

Lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Viên Hồng Tiến - Giám đốc Sở Tư Pháp tỉnh Đồng Nai 
Trụ sở: Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.822528 - Fax: 02513.819833. Email: stp@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Tư Pháp tỉnh Đồng Nai 
® Ghi rõ nguồn "Sở Tư Pháp Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​