HỌP MẶT KỶ NIỆM 87 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3/2/1930 - 3/2/2017) VÀ GẶP GỠ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐẦU NĂM MỚI XUÂN ĐINH DẬU NĂM 2017

       Ngày 02/02/2017, Sở Tư pháp tổ chức họp mặt kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2017) và gặp gỡ công chức, viên chức đầu năm xuân Đinh Dậu 2017. Đồng chí Viên Hồng Tiến - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì buổi họp mặt. 
IMG_1614.JPG
Hình ảnh. Đồng chí Viên Hồng Tiến - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu ôn lại truyền thống.

      Tại buổi họp mặt, đồng chí Viên Hồng Tiến - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp đã phát biểu ôn lại truyền thống 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2017) trong đó nêu bật quá trình lịch sử đấu tranh lâu dài của Cách mạng Việt Nam, quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trải qua hơn tám thập kỷ tiến hành sự nghiệp cách mạng vĩ đại, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trở thành lực lượng lãnh đạo nhân dân Việt Nam viết lên trang sử vẻ vang và hun đúc nên truyền thống anh hùng cách mạng của dân tộc. Những thắng lợi đạt được trong 87 năm qua kể từ ngày có Đảng lãnh đạo là minh chứng sinh động nhất về năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và sức mạnh đại đoạn kết to lớn của Nhân dân ta. Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục lãnh đạo đất nước ta tiến lên phía trước, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Đảng đã không ngừng tự đổi mới nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trước bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức được đẩy mạnh; tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng... Trong giai đoạn hiện nay, công tác xây dựng Đảng được đặt ra trong nhiều Nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Sau thời gian triển khai thực hiện, các cấp uỷ đã quan tâm phát hiện, ngăn chặn, xử lý tiêu cực, sai phạm. Tinh thần tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên có tiến bộ; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã chuyển biến rõ nét. Tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân, ý thức trách nhiệm của cán bộ đối với công việc được giao được nâng lên. Ngày 30/10/2016, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội; đồng thời gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là nội dung hết sức quan trọng trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nhằm đáp ứng yêu cầu cao hơn về rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên trong tình hình mới.​
IMG_1627 (1).jpg

Hình ảnh. Đồng chí Viên Hồng Tiến - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp chúc tết công chức, viên chức tại buổi gặp gỡ đầu xuân
IMG_1648.JPG

Hình ảnh. Đồng chí Võ Thị Xuân Đào - Phó Giám đốc Sở chúc tết công chức, viên chức tại buổi gặp gỡ đầu xuân 
     Đảng bộ và công chức viên chức ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai luôn trung thành với mục tiêu của Đảng là  độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, góp phần hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc, đã và đang không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao của ngành Tư pháp trong năm 2017, góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai, thực hiện công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.
      Nhân dịp kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và gặp gỡ đầu năm mới xuân Đinh Dậu 2017, toàn Đảng bộ và công chức viên chức Sở Tư pháp vô cùng tự hào vì đất nước ta có một Đảng Cộng sản kiên cường, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo Nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hoà bình và tiến bộ của nhân loại. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi công chức, viên chức Sở Tư pháp càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ năm 2017, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai.
     Cũng tại buổi gặp gỡ đầu xuân Đinh Dậu năm 2017, đồng chí Viên Hồng Tiến - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu mỗi đảng viên, công chức, viên chức phải bắt tay ngay vào công việc, thực hiện nghiêm kỷ cương công vụ, nội quy cơ quan; tích cực và khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao, đảm bảo thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ trong năm 2017 của ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai./.

phong cong chung (xuan 2017).jpg

                                                                                                       Lê Xuân Quý​
 

Liên kết website

Lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Viên Hồng Tiến - Giám đốc Sở Tư Pháp tỉnh Đồng Nai 
Trụ sở: Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613.822528 - Fax: 0613.819833. Email: stp@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Tư Pháp tỉnh Đồng Nai 
® Ghi rõ nguồn "Sở Tư Pháp Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​