Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2017.

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh; đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật và góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương. Ngày 12/01/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2017.

Theo đó, Kế hoạch tập trung thực hiện các nội dung chủ yếu: Công tác xây dựng, soạn thảo văn bản phải đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ trình tự, thủ tục ban hành văn bản theo quy định tại Luật ban hành văn bản QPPL ngày 22/6/2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; Công tác kiểm tra, xử lý văn bản: quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, UBND cấp xã trong công tác kiểm tra và xử lý văn bản QPPL. Công tác kiểm tra văn bản phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, kịp thời và bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện; Trong công tác rà soát văn bản: Công tác rà soát văn bản phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, kịp thời và bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện, kịp thời báo cáo UBND tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác văn bản.​

Nguyễn Hải​

Liên kết website

Lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Viên Hồng Tiến - Giám đốc Sở Tư Pháp tỉnh Đồng Nai 
Trụ sở: Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613.822528 - Fax: 0613.819833. Email: stp@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Tư Pháp tỉnh Đồng Nai 
® Ghi rõ nguồn "Sở Tư Pháp Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​