Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Văn Bản: Về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên

Số ký hiệu

Về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên

Ngày ban hành

11/8/2019

Trích yếu

Về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên (nguyễn tân yên)

Thể loại

 

Thể loại:ID

 

Ngày hiệu lực

 

Người ký

 

Cơ quan ban hành

 

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Cơ quan ban hành:ID

 

Attachments

241Q Đ.signed.pdf    
Created at 11/8/2019 2:53 PM by Le Xuan Quy
Last modified at 11/8/2019 2:53 PM by Le Xuan Quy