Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

3134/STP-VP

Ngày ban hành

10/31/2019

Trích yếu

Triển khai thực hiện thông báo kết luận của đồng chí Võ Văn Chánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thể loại

 

Thể loại:ID

 

Ngày hiệu lực

 

Người ký

 

Cơ quan ban hành

 

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Cơ quan ban hành:ID

 

Attachments

3134.signed.pdf    
Created at 11/1/2019 3:45 PM by Le Xuan Quy
Last modified at 11/1/2019 3:45 PM by Le Xuan Quy