Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

265/CV/ĐUSTP

Ngày ban hành

10/31/2019

Trích yếu

v/v triển khai Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư và Quy định số 4148-QĐ/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng

Thể loại

 

Thể loại:ID

 

Ngày hiệu lực

 

Người ký

 

Cơ quan ban hành

 

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Cơ quan ban hành:ID

 

Attachments

66.pdf    
0zlg86htr2zprqn-656-hd-so-36-hd-vptw-ngay-03-4-2018-huong-dan-the-thuc-va-ky-thuat-trinh-bay-van-ban-cua-dang.pdf    
1856.signed (1).pdf    
265ĐU.signed.pdf    
Created at 11/1/2019 3:44 PM by Le Xuan Quy
Last modified at 11/1/2019 3:44 PM by Le Xuan Quy