Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

263/BC-STP

Ngày ban hành

11/1/2019

Trích yếu

V/v đề nghị phối hợp thẩm định dự thảo Tờ trình, Quyết định, Quy chế phối hợp thẩm định hồ sơ đề nghị cấp QĐ CTĐT, GCN ĐKĐT tư các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh ngoài các KCN, khu CNC trên địa bàn tỉnh

Thể loại

 

Thể loại:ID

 

Ngày hiệu lực

 

Người ký

 

Cơ quan ban hành

 

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Cơ quan ban hành:ID

 

Attachments

263BC.signed.pdf    
Created at 11/1/2019 3:40 PM by Le Xuan Quy
Last modified at 11/1/2019 3:40 PM by Le Xuan Quy