Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

252/BC-STP

Ngày ban hành

10/18/2019

Trích yếu

thẩm định Dự thảo Nghị quyết bổ sung Danh mục các dự án cần thu hồi đất; các dự án có sử dụng đất trồng lúa; điều chỉnh mục tiêu đầu tư trong dự án thu hồi đất và điều chỉnh quy mô, địa điểm thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Thể loại

 

Thể loại:ID

 

Ngày hiệu lực

 

Người ký

 

Cơ quan ban hành

 

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Cơ quan ban hành:ID

 

Attachments

252BC.signed.pdf    
Created at 10/21/2019 9:25 AM by Le Xuan Quy
Last modified at 10/21/2019 9:25 AM by Le Xuan Quy