Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

2836/STP-VP

Ngày ban hành

10/4/2019

Trích yếu

Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

Thể loại

 

Thể loại:ID

 

Ngày hiệu lực

 

Người ký

 

Cơ quan ban hành

 

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Cơ quan ban hành:ID

 

Attachments

2836.signed (1).pdf    
Created at 10/7/2019 11:21 AM by Le Xuan Quy
Last modified at 10/7/2019 11:21 AM by Le Xuan Quy