Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

238/BC-STP

Ngày ban hành

10/2/2019

Trích yếu

V/v thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh

Thể loại

 

Thể loại:ID

 

Ngày hiệu lực

 

Người ký

 

Cơ quan ban hành

 

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Cơ quan ban hành:ID

 

Attachments

238BC.signed.pdf    
Created at 10/3/2019 10:09 AM by Le Xuan Quy
Last modified at 10/3/2019 10:09 AM by Le Xuan Quy