Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

2797/STP-HCBTTP

Ngày ban hành

10/2/2019

Trích yếu

V/v triển khai thông tin ngăn chặn và cung cấp thông tin

Thể loại

 

Thể loại:ID

 

Ngày hiệu lực

 

Người ký

 

Cơ quan ban hành

 

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Cơ quan ban hành:ID

 

Attachments

2797.signed.pdf    
Created at 10/2/2019 11:12 AM by Le Xuan Quy
Last modified at 10/2/2019 11:12 AM by Le Xuan Quy