Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

2783/STP-VP

Ngày ban hành

10/1/2019

Trích yếu

V/v hướng dẫn nội dung thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với chức danh thuộc lĩnh vực Tài chính – Ngân sách.

Thể loại

 

Thể loại:ID

 

Ngày hiệu lực

 

Người ký

 

Cơ quan ban hành

 

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Cơ quan ban hành:ID

 

Attachments

2783.signed.pdf    
Created at 10/2/2019 8:02 AM by Le Xuan Quy
Last modified at 10/2/2019 8:02 AM by Le Xuan Quy