Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

2748/STP-VP

Ngày ban hành

9/30/2019

Trích yếu

V/v triển khai thực hiện Văn bản số 10824/UBND-KGVX ngày 20/9/2019

Thể loại

 

Thể loại:ID

 

Ngày hiệu lực

 

Người ký

 

Cơ quan ban hành

 

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Cơ quan ban hành:ID

 

Attachments

2748.signed.pdf    
Created at 10/1/2019 2:46 PM by Le Xuan Quy
Last modified at 10/1/2019 2:46 PM by Le Xuan Quy