Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Thông qua các Tờ trình và Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp thường kỳ giữa năm 2019

Title

Thông qua các Tờ trình và Nghị quyết trình  Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp thường kỳ giữa năm 2019

Loại tin

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Loại tin:ID

75

Đoạn tin ngắn

XDPBPL

Nội dung

​           Chiều ngày 20/6/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức cuộc họp thông qua các Tờ trình, Báo cáo, dự thảo Nghị quyết do các Sở, ngành tham mưu trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX thông qua tại kỳ họp giữa năm 2019. Đồng chí Đinh Quốc Thái - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ báo cáo tóm tắt các Tờ trình, Nghị quyết tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nội dung các Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết đều được các đại biểu tham dự nhất trí cao. Trong đó, nội dung được các đại biểu tập trung thảo luận và cho ý kiến bao gồm: Nghị quyết quy định về nội dung chi, mức chi phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi cho hoạt động sáng kiến, sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Nghị quyết quy định tỷ lệ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019-2020….

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu dự họp; ý kiến giải trình của các Sở, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đinh Quốc Thái kết luận thống nhất trình Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX thông qua 08 Nghị quyết tại kỳ họp thường kỳ giữa năm 2019. Riêng đối với Nghị quyết quy định về nội dung chi, mức chi phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai: giao Sở Giao thông vận tải cần rà soát cơ sở pháp lý chặt chẽ, xác định rõ các mức chi, nội dung chi phù hợp theo quy định, đồng thời tổng hợp ý kiến của các Bộ để hoàn chỉnh, thống nhất báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đối với các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp này, giao các cơ quan chủ trì soạn thảo khẩn trương bổ sung theo ý kiến góp ý; hoàn chỉnh nội dung và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh đúng thời gian quy định./.

Nguyễn Hải – Phòng XDPBPL​

Hình minh họa

 

Tin nổi bật

No

ViewCount

72

Audio File Name

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 6/21/2019 10:12 AM by phan quang tuan
Last modified at 11/19/2019 6:18 PM by System Account