Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Đoàn công tác liên ngành Bộ Tư pháp làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai

Title

Đoàn công tác liên ngành Bộ Tư pháp làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai

Loại tin

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Loại tin:ID

75

Đoạn tin ngắn

PBGDPL

Nội dung

​              Ngày 24/10/2018, Đoàn công tác liên ngành Bộ Tư pháp do đồng chí Phan Chí Hiếu - Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai về việc kiểm tra công tác kiểm tra, xử lý,​ rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật (QPPL). Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Văn Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có đồng chí Viên Hồng Tiến – Giám đốc Sở Tư pháp, lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành thuộc tỉnh.

Phan Chi Hieu.jpg 

         Đồng chí Phan Chí Hiếu - Thứ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu tại buổi làm việc

       Theo đồng chí Viên Hồng Tiến - Giám đốc Sở Tư pháp, trong thời gian qua lãnh đạo tỉnh đã quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL theo quy định. Trong giai đoạn 2016 - 2018, thực hiện tự kiểm tra 159 văn bản QPPL, phát hiện và xử lý 15 văn bản ban hành chưa phù hợp theo quy định pháp luật; thực hiện kiểm tra theo thẩm quyền đối với 187 văn bản của HĐND, UBND cấp huyện ban hành, phát hiện 11 văn bản ban hành chưa phù hợp, kịp thời đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý; thực hiện rà soát, công bố 162 văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ, 39 văn bản QPPL hết hiệu lực một phần.

PCt Vinh - TT PCHieu.JPG 
Đồng chí Trần Văn Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Theo kết quả kiểm tra của Đoàn công tác liên ngành đối với 180 văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành thì có một số văn bản có nội dung chưa phù hợp. Từ kết quả kiểm tra, Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành thuộc tỉnh đã có thảo luận, giải trình đối với từng nội dung. Việc quy định các nội dung chưa phù hợp nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ tình hình thực tiễn của địa phương; đối với các nội dung chưa phù hợp, địa phương xin tiếp thu và sẽ sớm sửa đổi, bãi bỏ.

Vien Hong Tien phat bieu.jpg

Đồng chí Viên Hồng Tiến - Giám đốc Sở Tư pháp báo cáo kết quả thực hiện công tác văn bản

Tại buổi làm việc, đồng chí Phan Chí Hiếu đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Đồng Nai đã đạt được trong công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản trong thời gian qua. Tuy nhiên, địa phương vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, đặc biệt cần phát huy tinh thần trí tuệ tập thể, tăng cường sự phối kết hợp của các cơ quan, ban ngành trong công tác ban hành văn bản; chú trọng kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo tiến độ, chất lượng ban hành văn bản; nâng cao hiệu quả công tác thẩm định, góp ý, kiểm tra, rà soát xử lý văn bản,... nhằm hạn chế, khắc phục những thiếu sót trong quá trình soạn thảo, ban hành hệ thống các văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Vĩnh đã tiếp thu những ý kiến nhận xét và kết quả kiểm tra của Đoàn công tác liên ngành; đồng thời chỉ đạo Sở Tư pháp và các Sở, ngành liên quan chủ động phối hợp trong công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL để công tác này ngày càng đạt chất lượng, hiệu quả, đáp ứng kịp thời việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương./.

Nguyễn Hải - XDKTVB

Hình minh họa

Tin nổi bật

Yes

ViewCount

236

Audio File Name

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 10/24/2018 3:26 PM by phan quang tuan
Last modified at 11/16/2019 11:03 PM by System Account