Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Chuyên mục tin: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Loại tin

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Hiển thị chuyên mục tin ở trang chủ

Yes

Thứ tự

1

Display

Yes

url

 

Nhóm chuyên mục tin

Nhóm 1

Nhóm chuyên mục tin:ID

1

Chuyên mục tin cha

 

Chuyên mục tin cha:ID

 

HienThiChiTiet

No

Attachments

Created at 4/6/2016 10:33 AM by System Account
Last modified at 2/15/2017 2:03 PM by Mach Phi Long