Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Hỏi đáp: ​​Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi chưa làm lại chứng minh thư nhân dân khi hộ khẩu đã thay đổi

Title

​​Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi chưa làm lại chứng minh thư nhân dân khi hộ khẩu đã thay đổi

Họ và tên

Lê Thị Hằng Nga

Địa chỉ

 

Điện thoại

 

Địa chỉ Email

machphilong@gmail.com

Tên câu hỏi

​​Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi chưa làm lại chứng minh thư nhân dân khi hộ khẩu đã thay đổi

Chủ đề hỏi đáp

 

Chủ đề hỏi đáp:ID

 

Nội dung câu hỏi

Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi chưa làm lại chứng minh thư nhân dân khi hộ khẩu đã thay đổi

Trả lời

Theo quy định tại Điều 1 Nghị định 05/1999/NĐ-CP của Chính phủ về Chứng minh nhân dân (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 170/2007/NĐ-CP và Nghị định số 106/2013/NĐ-CP) thì Chứng minh nhân dân quy định tại Nghị định này là một loại giấy tờ tùy thân của công dân do cơ quan Công an có thẩm quyền chứng nhận về những đặc điểm riêng và nội dung cơ bản của mỗi công dân trong độ tuổi do pháp luật quy định, nhằm bảo đảm thuận tiện việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân trong đi lại và thực hiện các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam.
Theo quy định tại Điều 45 Luật Lý lịch tư pháp, người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp nộp Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp và kèm theo Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp; Bản sao sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp nơi thường trú.
Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản thi hành hiện chỉ yêu cầu người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp nộp các giấy tờ trên, vì vậy, nếu hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu của bạn có đủ giấy tờ trên thì bạn vẫn được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 05/1999/NĐ-CP của Chính phủ về Chứng minh nhân dân (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 170/2007/NĐ-CP và Nghị định số 106/2013/NĐ-CP), những trường hợp sau đây công dân phải làm thủ tục đổi Chứng minh nhân dân: Chứng minh nhân dân hết thời hạn sử dụng; Chứng minh nhân dân hư hỏng không sử dụng được; Thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh; Thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thay đổi đặc điểm nhận dạng.
Bạn nên làm thủ tục đổi lại Chứng minh thư nhân dân tại cơ quan Công an cấp quận, huyện nơi bạn có đăng ký thường trú để tiện cho việc thực hiện các giao dịch.​

Attachments

Created at 10/17/2017 10:20 AM by Mach Phi Long
Last modified at 10/17/2017 10:20 AM by Mach Phi Long